SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Handan KO
 


Keywords:BEHET NECATGLN R ZERNDEN EVN ANLAMININ SORGULANMASI
 
Evin yaln hali; Ev nedir sorusuna verilebilecek saysz yant varken ev ne deildir sorusuna yant vermek daha anlaml olacaktr; ev fiziksel anlamyla salt bir inai mekn deildir. Ev sadece ats, penceresi, kaps olan bir mekandan ok iinde yaayanla beraber zamanla deien, adeta metamorfoz geiren bir kavramdr. Evin -i hali; Her canlnn dar ynelmeden nce tekilerden kendini ayrd, dary tekiletirdii, ilk ev-i vardr. lk evinden ayrl, kanlmaz bir ev aray ile devam eder. Evini bulduunda ise yuvasna kavumu olur. izilen planlar, llen pencereler ev deildir; yuva hi deildir. nsan ilk gnden beri kendine bir yuva arar bitimsiz bir ekilde. Bulduunda ise metrekareleri ile oynar, cephesini deitirir, balkonunu kapatr hibir ey yapamazsa en kt ihtimalle bir duvarnn rengini deitirir. Musallat olur eve, izler brakr. Evini yuvaya dntrr. Evin e hali; Evin bir yuva olduu fikri ou kez salt bir temennidir. Yaamn bir yuvaya sahip olmak iin sarf eden saysz insan vardr. Szmalarn olmad, tekin bir ev, hemen her zaman bir ideal ve bir kurgudur. Hibir ev szmalarn olmayacana dair teminat veremez. Evin de hali; Ev insan kucaklarken sadece arasna daryla snr izmekle kalmaz, ayn zamanda d dnyaya kar ieride brakr. Konturlar izer ev. Ev-de olmak belirli snrlar iinde gvende olmak anlamna gelir. teki olan darda brakr. Darda kalan tekinin yeri belli deildir. Her an deiebilecek bir konuma sahiptir. tekiyle karlama olasdr, ev bunu engellemeye alr. Evin den hali; Evin hem d dnyaya kar bir snak olmas, hem de tekinsiz szmalarn mekn olmas, ona ikili bir karakter kazandrr. Ev-de olma halinden ev-den ayrlmak haline gei bulanktr. Daha ev-de olmadan ev-den ayrlmak mmkn deildir.

Anahtar Kelimeler: ev, yuva, snr, evin halleri