SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mine YALIN, Neslihan IKRIKI
 


Keywords:6. SINIFLARA YNELK Z EFKAT GELTRME PSKOETM PROGRAMININ ETKLNN DEERLENDRLMES
 
Yaamn eitli zamanlarnda bireyler psikolojik destek ihtiyac duyabilirler. Psikolojik destek ruh sal problemine zm aramann yannda bireylerin kendini daha iyi hissetmesine yardmc bir sre olarak da deerlendirilebilir. Pozitif psikolojinin alan yazna kazandrd kavramlardan biri olan z efkat farkl birok almaya konu olmutur. Bireylerin iyi olu (Neff, Kirkpatrick ve Rude, 2007), yaam doyumu (Neff, 2011), problemlerle baa kma dzeylerini (Germer ve Neff, 2013) pozitif ynde etkilediini, ayn zamanda kaygya kar tampon olacak nitelikte olduu (Neff, 2003) ve depresyonu azaltmada etkili olduu (Neff, 2011) ortaya koymutur. Bu alma COVID-19 pandemisi sebebi ile yaanan kapanmalarn ardndan okullarn ald ilk dnemde rencilere koruyucu-nleyici bir mdahale olarak planlanmtr. Ergenlik dnemindeki bireyler ile gerekletirilecek, onlar glendirmeye ynelik hazrlanan programlarn; bu geliim dnemindeki bireylerin zayf yanlarn belirlemekten ziyade gl yanlarn saptamaya ve gelitirmeye odaklanmas gereklilii bilinmektedir (Yolda ve Demirciolu, 2019). Aratrmaya konu edilen z efkat kavram bireyselliin ilk admlarnn atld ergenlik srecinin bandaki bireyler iin de nemli olduu dnlmtr. Bu erevede aratrma 6. Snfta eitimine devam eden bireyler iin hazrlanan psiko eitim programn z efkat dzeylerine etkisini incelemeyi amalamaktadr. Aratrma deney kontrol gruplu n test son test modeline dayal deneysel bir aratrmadr. Aratrmann alma grubunu 2021-2022 eitim retim yl ikinci yarylnda renimine devam eden 13 deney 16 s kontrol grubu olmak zere 29 renci oluturmaktadr. Psikoeitim programnn hazrlanmas srecinde incelenen, Yldrm (2018) n ergenlik dnemindeki bireylere ynelik hazrlayp deerlendirdii z efkat gelitirme psikoeitim programnn rencilerin z efkat dzeyleri zerinde etkili olduu ortaya konulmutur. Ad geen aratrma 6 oturumdan olumakta olup ierdii tekniklerden (efkat Molas) yararlanlmtr. Benzer ekilde Sargl(2021) n lise rencilerinin z efkat dzeylerini arttrmaya ynelik hazrlam olduu, 8 oturumluk psikoeitim program incelenmi ve sre ierisinde kullanlan yntem ve teknikler aratrmac tarafndan hazrlanan psikoeitim programnda kullanlmtr (Kuru zm yeme etkinlii, nefes ve geveme egzersizleri). Atalay (2019) n lise rencilerine ynelik olarak hazrlam olduu hazrlam 12 oturumdan oluan psikoeitim programndan, psikoeitim programnn planlanmas ve uygulanmas srelerinde faydalanlmtr. Aratrma kapsamnda deney grubuna hazrlanan 5 oturumluk psiko eitim program uygulanmtr. Kontrol grubuna ise herhangi bir mdahalede bulunulmamtr. Aratrma verileri, z efkat lei Ksa Formu (Yldrm ve Sar,2018) ve aratrmac tarafndan oluturulan Psikoeitim Deerlendirme Formu kullanlarak elde edilmitir. Elde edilen verilerin analizinde Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanlmtr. Elde edilen sonulara gre, deney ve kontrol gruplarnn z-efkat puanlarnda anlaml farkllk bulunmamaktadr (F(1, 26) = 2.58, p > .05, η2 = .09). Baka bir ifade ile uygulanan psiko-eitim program altnc snf rencilerinin z-efkatleri zerinde etkili deildir. Ancak n test puanlarnn son test puanlarnn zerindeki etkisi anlaml bulunmutur F(1, 26) = 2.58, p < .05, η2 = .17) Aratrmada, deney grubuna uygulanan psikoeitim programnn, katlmclarn z efkat dzeyleri zerinde etkili olmad sonucuna ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: z-efkat, psiko-eitim program, n-ergenlik