SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Arzu ANLAR, Muhammet Fatih ALKAN
 


Keywords:4. SINIF RENCLERNN OKUDUUNU ANLAMA BECERLER LE STBL FARKINDALIKLARI ARASINDAK LKNN NCELENMES
 
Bu almann amac ilkokul drdnc snf rencilerinin okuduunu anlama becerilerinin stbili farkndalklar ve dier deikenler ile ilikilerinin incelenmesidir. Tarama deseninde gerekletirilen bu aratrmann katlmclarn 2021-2022 Bahar dneminde Gaziantepte eitli devlet okullarnda renim grmekte olan 415 drdnc snf rencisi oluturmutur. Katlmclarn ounluu kz rencilerden olumutur (n=230, %55.4). almann verileri, Demografik Bilgi Formu, Okuduunu Anlama Testi ve Bilist Yetiler Envanteri araclyla toplanmtr. Demografik bilgi formu aratrmaclar tarafndan gelitirilirken okuduunu anlama becerisinin belirlenmesi iin Bulut (2018) tarafndan gelitirilen Okuduunu Anlama Testi kullanlmtr. Katlmclarn stbili farkndalklarnn belirlenmesi iin ise Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafndan gelitirilen ve Aydn ve Ubuz (2010) tarafndan Trkeye uyarlanan Bilist Yetiler Envanteri kullanlmtr. Elde edilen veriler zerinde bamsz rneklemler t-testi ve Pearson korelasyon analizi gerekletirilmitir. Analizler sonucu drdnc snf rencilerinin okuduunu anlama becerilerinin karde says, ebeveynlerin renim durumu ve okumaya ayrlan sre ile anlaml herhangi bir ilikiye sahip olmad, ebeveyn meslei, okulncesi eitim alma durumu ve kullanlan ders alma tekniklerine gre ise gruplar arasnda anlaml bir farkllk olmad belirlenmitir. Dier taraftan, erkek rencilerle karlatrldnda kz renciler, kendine ait alma odas olanlarla karlatrldnda da alma odas olmayan renciler okuduunu anlama testinde daha yksek performans gstermitir. Son olarak, katlmclarn okuduunu anlama becerilerinin, kitap okuma skl ve stbilisel farkndalk boyutlar ile pozitif ynde ve anlaml bir ekilde ilikili olduu ortaya kmtr.

Anahtar Kelimeler: okuduunu anlama, stbili, drdnc snf rencileri