BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Emrah SİYAVUŞ
ZONGULDAK İLİNDEN İSTANBUL’A YAPILAN GÖÇLER VE GÖÇLE GELEN NÜFUSUN MEKÂNSAL DAĞILIŞI
 
Sanayi devriminin ardından dünya genelinde meydana gelen nüfus hareketliliği Türkiye’de 1950 yılından sonra kırdan kente göçler şeklinde kendini göstermiştir. Özellikle sanayi faaliyetleri ve çeşitli sosyal, ekonomik imkanların geliştiği şehirler birer çekim merkezine dönüşmüştür. Bunların odak noktası olan İstanbul, göç merkezi haline gelmiş, Türkiye’nin birçok ilinden göç almıştır. Söz konusu illerden biri olan Zonguldak, sahip olduğu enerji kaynakları ve sanayi faaliyetleri sayesinde yıllarca göç alan bir il iken, kaynaklarının azalması ve sanayi faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmayışından göç veren bir il haline gelmiştir. Bu çalışmada Zonguldak ilinden İstanbul’a yapılan göçler ve göçün mekânsal dağılışı ele alınmıştır. Bu bağlamda Zonguldak’ın diğer illere verdiği göçler, İstanbul’un diğer illerden aldığı göçler ile Zonguldak ilinden İstanbul’a yapılan göçler ve bunların ilçelere göre mekânsal dağılışı incelenmiştir. Çalışmaya ait istatistiki veriler Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’nin Genel Nüfus Sayımları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’den temin edilmiş, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile dağılış haritası oluşturulmuştur. 1950 yılında İstanbul’da doğum yerine göre yaklaşık 6 bin Zonguldaklı yaşamaktayken, bu miktar 2022’de yaklaşık 19 kat artarak 110 bine ulaşmıştır. Bu bakımdan Zonguldaklılar, İstanbul’da ikamet edip başka illerde doğan nüfus itibariyle 23. sırada yer almıştır. Ayrıca İstanbul’da yaşayan Zonguldak nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 124.915’tir. İstanbul’da 2022 yılı TÜİK verilerine göre Zonguldak doğumlu nüfusun en fazla ikamet ettiği ilçeler %9 ile Esenyurt, %8 ile Pendik, %7,8 ile Küçükçekmece’dir. Bunun yanında İstanbul’da yer alan 35 adet Zonguldaklılar derneklerinin dağılışı ikamet alanları benzerlik göstermektedir. ORCID NO: 0000-0003-1116-1275

Anahtar Kelimeler: İç göç, Zonguldak, göç etkinliği, nüfus hareketleri 


Keywords: