BİLDİRİ DETAY

Nalan SAKA
ZOË JENNY‘NİN “DAS BLÜTENSTAUBZIMMER” ADLI ROMANI ÖRNEĞINDE 68 KUŞAĞI VE AILE PROBLEMATIĞI
 
Çağdaş İsviçre Yazınının genç ve başarılı yazarlarından biri olan Zoë Jenny, 1997 yılında yayımlanan ilk romanı “Das Blütenstaubzimmer” (Çiçek Tozu Odası) ile yazın dünyasında büyük ses getirir ve Jürgen Ponto-Stiftung edebiyat ödülünü almaya hak kazanır. Yazarın kendi öz yaşam öyküsünden izler taşıdığına inanılan söz konusu yapıtı, boşanmış bir ailenin çocuğu olmanın getirdiği psikolojik sorunlara dikkat çeker. Öte yandan romanın arka planında yer alan toplumsal hareketlerin, dönemin aile yaşantısına etkisi de göz ardı edilemez. Bu çalışmada öncelikli olarak romanın tarihsel arka planını oluşturan “68 Kuşağı” kavramının ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı üzerine bilgi verilecektir. Daha sonra söz konusu toplumsal hareketle birlikte sosyal, kültürel ve siyasi hayatta meydana gelen değişimler ortaya koyulacaktır. 68 kuşağının özgürlük arzusu, otorite karşıtı tutumlarının dönemin yaşam biçimine özellikle aile içi ilişkilere nasıl yansıdığı, romandaki figürlerin yaşam deneyimlerinden hareketle somut bir şekilde gözler önüne serilecektir. Tüm bunlarla beraber romanın başkahramanı Jo’nun annesi Lucy örneğinden hareketle kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan aile tablosunun bir panoraması çizilecektir. 68’lerin düşünce ve görüş yapısının oluşturduğu yeni yaşam biçiminin ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi hangi boyuta taşıdığı ele alınıp tartışılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise içinde yaşanılan toplumun sosyokültürel ve politik yapısının aile bireylerinin hayatlarını şekillendirmede nasıl rol oynadığı üzerine genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zoë Jenny, Das Blütenstaubzimmer, 68 Kuşağı, Sosyokültürel ve politik yapı, Aile, Ebeveyn-Çocuk İletişimi. 


Keywords: