BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sultanberk HALMATOV , Zehra KEŞCİ , Pınar AKA
YETİŞKİNLERİN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN VAR OLMAYAN HAYVAN ÇİZ TESTİ ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Saldırganlık günümüzde sıkça karşılaşılan önemli bir toplumsal bir sorundur.Saldırganlığın doğasını araştırmak saldırganlığı önmelek için önemli bir enstrümandır. Bütün yaş gruplarında karşılaşabileceğimiz saldırganlık çoğunlukla toplum tarafından hoş karşılanmayan bir durum olduğundan insanlar saldırganlık dürtülerini gizleme gereksinimi duyarlar. Bu durum saldırganlık eğilimlerinin tespitini zorlaştırmaktadır. Saldırganlığı ölçmek için geliştirilmiş standart ölçekler bireylerdeki saldırganlık eğilimini doğrudan ölçmeye yönelik olduğu için değerlendirme esnasında birçok insan bilinçli olarak direnç gösterebilir. Özellikle saldırganlıkla ilgili soruları yanıtlarken gerçek duygularını yansıtmayabilirler. Projektif teknikler dolaylı bir yöntem olduğu için birey verdiği cevabın anlamını bilmez ve bu sebeple herhangi bir direnç gösterme eğilimine gereksinim duymaz. Bu sayede manüpülatif olmayan cevaplar elde edilip daha doğru değerlendirmeler yapılabilir. Bu araştırmada bir projektif test olan ‘’ Var olmayan Hayvan Çiz Testi’’ uygulanarak yetişkin bireylerin saldırganlık eğilimleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla üniversitede eğitim görmekte olan 81 kadın, 73 erkek toplam 154 öğrencinin çizdikleri resimler incelenmiştir. İncelenen resimlerdeki reaktif ve proaktif ipuçları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin geneline bakıldığında azının (%44) resimlerinde saldırganlık ipuçlarına rastlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; kadınların çizdikleri resimlerde reaktif saldırganlık ipuçlarına daha çok rastlanırken, erkeklerin çizdikleri resimlerde ise proaktif saldırganlık ipuçları daha fazladır. Bu sonuç saldırganlığı ölçen standart testler kullanılarak yapılmış olan önceki araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Var Olmayan Hayvan Çiz Testi ’nin saldırganlığı değerlendirme amacıyla da kullanılabiliyor olması alan için önemli bir katkı olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Proaktif Saldırganlık, Proaktif Saldırganlık, Projektif Test 


Keywords: