BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Züleyha KARACA
YEHOVA ŞAHİTLERİ VE TARAFTAR KAZANMA YÖNTEMLERİ
 
Misyoner veya misyonerlik denilince ilk akla gelen hareketlerden biri Yehova Şahitleri’dir. Yehova Şahitleri, 210 ülkede 4 milyon civarında mensubu olan bir harekettir. Misyonerlik konusunda etkin bir şekilde faaliyet gösteren bu hareket günümüz dünyasında yayılma oranı en yüksek dini gruplardan biri olarak görülmektedir. XIX. yüzyılda Amerika’da Protestan Adventist mezhebi içinde meydana gelen mesihi dini akımı temsil eden bir hareket olan Yehova Şahitleri, kısa sürede hızla yayılarak dünya çapında faaliyet göstermeye başlamıştır. Yehova Şahitleri’nin faaliyetlerine Türkiye’de rastlamak da mümkündür. Bu araştırmada amaç, hareketin insanları kendilerine nasıl üye olmalarını sağladıkları ve taraftar kazanırken hangi yol ve yöntemleri izlediklerinin ortaya koyulmasıdır. Bu anlamda Yehova Şahitleri ile ilgili literatür taraması yapılmış, akademik dergilerde yayınlanmış makaleler, ilgili kitaplar, doktora ve yüksek lisans tezleri, medya haberleri gibi bilimsel kaynaklar incelenmiştir. Yeni bir düşünce veya bir ideolojinin ortaya çıkması her zaman şüphe, tereddüt ve tedirginlikle karşılanır. Bu durumun farkında olan Yehova Şahitleri, insanların şüphelerini gidermek, onları ikna ederek harekete kazandırmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Yüksek motivasyon ve gönüllü çalışmalarıyla aktif olarak misyonerlik faaliyetlerini yürütmektedirler. Misyonerlerin iyi eğitim almış, nazik, kibar ve hoşgörülü insan olmaları beklenmektedir. Aynı şekilde sosyal becerileri gelişmiş olmaları da beklenen bir durumdur. Yetiştirilen misyonerler ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşarak ve hayatın pek çok alanında kendi hareketlerine ait broşür ve basılı materyalleri dağıtmak suretiyle faaliyet yürütmekte ve karizmatik liderleriyle gruba yeni üyeler kazandırmaya çalışmaktadır. Bu şekilde toplumun farklı kesimlerinden insanlara kolayca yaklaşarak üye sayılarını artırabilmektedirler. ORCID NO: 0009-0007-0425-6301

Anahtar Kelimeler: Yeni Dini Hareketler, Yehova Şahitleri, Misyonerlik 


Keywords: