BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Diren ÇAKMAK
ULUSLARARASI HOLOKOST ANMA İTTİFAKI'NIN ANTİSEMİTİZM TANIMI ÜZERİNE
 
Sözcük anlamı olarak ‘Holokost’, eski Yunancada ‘ateş başında kurban etme’ anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Holokost Anma Müzesi’ne ait Holokost Ansiklopedisi’ne göre, ‘Holokost’, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından, İkinci Dünya Savaşı içinde, 1941-1945 yıllarında, sistemli, bürokratik yollarla, mali açıdan devlet eli ile desteklenen bir şekilde, yaklaşık altı milyon Yahudi’nin soykırıma uğratılması olarak tanımlanır. ‘Holokost’ yerine İbranice bir sözcük olarak ‘Şoa’ da kullanılır. ABD ve Britanya’da ‘Holokost’ sözcüğünün kullanımı yaygınken, kıta Avrupa’sında ve İsrail’de ‘Şoa’ kullanımı yaygındır. Çalışmada Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın antisemitizm tanımı ele alınacaktır. 1998’de kurulan, İngilizce adı ‘International Holocaust Remembrance Alliance’ ve İngilizce kısaltması ‘IHRA’ olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nda, Türkiye 2008’den itibaren gözlemci ülke statüsündedir. Birleşmiş Milletler tarafından, 1 Kasım 2005’te, ‘27 Ocak’ tarihi, ‘Uluslararası Holokost Anma Günü’ olarak ilan edilmiştir. İlk resmi törenin gerçekleştirildiği 2015’ten bugüne, Türkiye’de, her yıl, 27 Ocak’ta, Ankara’da resmi anma töreni düzenlenmektedir. Bu sayede, Türkiye’de Holokost bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde antisemitizmin türleri açıklanacak, ikinci bölümde IHRA’nın antisemitizm tanımına yer verilecek ve üçüncü bölümde IHRA’nın antisemitizm tanımının antisemitizmle mücadeledeki önemi anlatılacaktır. Çalışma, insanlık tarihindeki en uzun süreli nefret türü olan antisemitizmin içeriğini ve antisemitizmle mücadelenin gerekliliğini anlamaya imkan sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antisemitizm, Holokost, IHRA, Antisemitizmle Mücadele 


Keywords: