BİLDİRİ DETAY

Ogün KAYI
ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI EKSENİNDE STK ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME: SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI
 
Sivil toplum kuruluşları liberal dünyanın yükselen kurumsal yapıları olarak hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Dernek, vakıf, platform gibi değişik statülerde karşımıza çıkan bu tip örgütler hükümet dışı organizasyonlar olarak bilinmektedirler. Çevre, sağlık, insan hakları konularında ağırlıklı olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bugün gelinen noktada artan bir şekilde işgücü piyasası alanında birtakım faaliyetler göstermektedirler. Düşen sendikalaşma oranları, emeğin yapısal değişimi, esnek çalışma modelleri başta olmak üzere emeğe dair sosyal standartların uygulanması ve denetimi konularında endüstri içi denetim yapan ve uluslararası ölçekte işgücü piyasası alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin çalışmaları değerlendirilecektir. Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü endüstri içi işbirlikleri ve sosyal sorumluluk programlarının çalışma norm ve standartları konusunda küresel ölçekte bir araca dönüşme imkanı konusu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, İşgücü Piyasası, Endüstri İçi Denetim, Sosyal Standart, Sosyal Sorumluluk 


Keywords: