BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurperihan TOSUN
TÜRKİYE'NİN MEDİKAL DİASPORA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Turizm sektörünün hem ekonomik hem de sosyal açıdan ülkeler adına önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Deniz tatili yapmak, boş zaman geçirmek gibi bildiğimiz türdeki turizm şimdi karşımıza sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan tatil ve gezi olarak çıkmaktadır.Diaspora yaklaşık olarak 2500 yıllık bir tarihe sahip köklü bir kelimedir. 20.yy da meydana gelen dünya genelindeki siyasi gelişmelerle birlikte diaspora kavramının günümüzdeki kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. İlk olarak sağa sola dağılmış, saçılmış tohumlar anlamında kullanılan diaspora kelimesi günümüzde daha çok göçmen, vatansız, misafir işçi, mülteci gibi kavramlarla bütünleşmiştir. Diaspora olgusu insanın dünya üzerindeki yolculuğu devam ettikçe yaşamaya ve büyümeye devam edecektir. Yaklaşık olarak 5,500,000 gurbetçi Türk’ün Batı Avrupa’da yaşadığı bilinmektedir. Asya, Avustralya ve Orta Doğu Ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimizle birlikte dünya genelinde 6 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunmaktadır. Medikal diaspora ile amaçlanan anavatanları dışında yaşayan gurbetçilerin sağlık hizmetleri gereksinimlerini menşe ülkelerine giderek sağlamalarıdır. Bu durum Türk Diasporası için bir market segmenti oluşturabilir. Yurtdışında cesareti ve farkındalığı arttırma amaçlı tanıtım çalışmaları Türk topluluklarınca yapılmalı ve Türk Diasporası bir Pazar segmenti olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, yurtdışında yaşayan Türkleri hedef alan tanıtım faaliyetleri onlara ulaşmayı ve tanıtımda farkındalık ile özellikle sağlık ve medikal turizm alanındaki hizmetleri anayurtlarında almaları konusunda teşvik etmeyi hedeflemelidir. . Bu konuda ülke olarak dünya genelindeki Türk diasporasını fırsat olarak değerlendirebilmek amaçlanmalı ve bu konuda gerekli adımlar atılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sağlık turizmi, medikal turizm, diaspora, Türkiye 


Keywords: