BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Binali KILIÇ
TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ULUSLARARASI TİCARET İLE İLİŞKİLİ BÖLÜMLERE GENEL BİR BAKIŞ
 
Dünya ekonomisi 19. yüzyıldan itibaren uluslararası ticaret sayesinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla Ticaret Mektebinin açılması planlanmıştır. Ancak 1883 yılında dördüncü girişimin sonucunda Hamîdiye Ticâret Mekteb-i Âlîsi adıyla öğretime başlamıştır. Ne yazık ki; Ticaret Mektebi, 1887 – 1889 tarihleri arasında ıslah edilmesi için kapatılmıştır. 1894 yılında tekrar açılan Ticaret Mektebin öğretim süresi 3 yıl olmuştur. Mektep 3 Eylül 1908’de tekrar kapatılmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Ticaret Mektebi İktisat Vekâletine bağ-lanmıştır. 1925-26 yılında mektep, “Banka ve Sigorta”, “Muhâsebe ve Riyâziyât-ı Ticâriyye”, “İktisat” ve “Ticaret ve Şehbenderlik” isimleri ile dört ihtisas bölümde öğretime devam etmiştir. İlk ticaret gazetesi olan, Takvim-i Ticaret gazetesi ise ilk nüshası 3 Şubat 1866’da yayımlamıştır. Milli Kütüphane’de sadece 57 nüshası bulunmakta olup, son nüshası ise 1873 yılında yayınlamıştır. 2022 yılı verilerine göre Türkiye’de 208 adet üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 129 adedi devlet, 75 adedi vakıf üniversitesi ve 4 adedi ise vakıf meslek yüksekokuludur. 56 adet devlet üniversitede 90 adet dış ticaret (önlisans) programı bulunmaktadır. 24 adet vakıf üniversitede ise 24 adet dış ticaret (önlisans) programı bulunmaktadır. 72 adet devlet üniversitesinde uluslararası ticaret ile ilişkili lisans programı yer almaktadır. 45 adet vakıf üniversitesinde uluslararası ticaret ile ilişkili lisans programı bulunmaktadır. Türkiye’nin ihracat hedefi göz önüne alındığında dış ticaret ve uluslararası ticaret ile ilgili programların yeterli olduğu söylenemez. Bu nedenle öncelikle dış ticaret ve uluslararası ticaret ile ilişkili program sayıları arttırılarak müfredatlar ve ders içerikleri ile ilgili çalışma yapılıp endüstrinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir. ORCID NO: 0000-0001-8345-6617

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yükseköğretim 


Keywords: