BİLDİRİ DETAY

Şebnem İNAN, Ata Yakup KAPTAN
TÜRKİYE'DEKİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ ATÖLYE MEKANLARININ DURUM İNCELEMESİ VE ATÖLYENİN ÖNEMİ
 
Birçok uygulamalı sanat alanlarını içerisine alan Görsel Sanatlar dersi için atölye ortamı dersi alacak öğrenciler ve dersi verecek olan sanat eğitmenleri için ayrı bir önem taşımaktadır. Farklı malzemelerin ve tekniklerin kullanımını gerektiren bu ders için gereken fiziksel ve donanımsal ortam hazırlandığında, öğrencilerde kendilerini ifade edebilme, kendilerini keşfetme, özgüvenlerini sağlama gibi birçok duyuşsal alandaki becerilerinin olumlu yönde gelişmelerini sağlayacaktır. Sanat eğitimine verilen önemin geliştirilebilmesi için öncelik öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırmak ve öğrencilere dersi tanıtmaktır. Öğrencileri derse hazırlayabilmek ve derse olan güdülerini arttırabilmek için ise uygun bir mekân gerekmektedir. Öğrencinin bir dersi tanıması adına o dersi aldığı ortam çok etkili ve önemli bir konumdadır. Atölye ortamında yapılan görev paylaşımları, grup çalışmaları öğrencilere sorumluluk ve birliktelik duygusunu da kazandırmaktadır. Uygulama ve malzemelerle bütün olan ayrı bir ortam ve donanım gerektiren Görsel Sanatlar dersi için günümüz de en büyük sıkıntı bu ortam ve donanımının hala birçok okulda sağlanamamış olmasıdır. Bu durum ise sanatsal eğitimin gelişememesine, dersin gerektiği gibi işlenememesine sebep olmakla birlikte öğrencinin malzeme yükünden ve mekân sorunsalından dolayı dersten soğumasına ve sanatsal faaliyetlerden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde sanat eğitimi mekânlarının iyileştirilmesi ya da sanat eğitimi için ayrı mekânlar oluşturulması öğrencilerin derse olan ilgisizliklerini değiştirebileceği, öğrencilerin dersi tanımalarını ve derse karşı güdülenmelerini sağlayabileceği düşünülmektedir. Görsel Sanatlar dersi eğitim programının kazanım ihtiyaçlarına göre donanımsal ve mekânsal anlamda düzenlenmiş atölyeler sayesinde öğrencilerin birçok uygulamayı gerektiğine uygun yapabileceği ve birçok farklı sanat alanlarını uygulamalı bir şekilde tanıma fırsatı bulabilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar, Atölye, Görsel Sanatlar Atölyesi 


Keywords: