BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Bahaddin KOÇ
TÜRKİYE'DEKİ CEZA İNFAZ KURUMLARI ÇEŞİTLERİ
 
Suç ve ceza kavramları insanlık tarihi kadar eski kavramlardır. Buna bağlı olarak da cezanın tatbiki konusunda insanlığın evrensel tecrübesinden bahsetmek mümkündür. Hürriyetten alıkoyma, tüm zamanların en yaygın ceza türü olarak kabul edilmektedir. Özgürlüğün başat bir kavram olduğu modern dünyada özgürlüğün kısıtlanması elbette etkin bir ceza yönetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle idam cezasının olmadığı ülkelerde özgürlüğün kısıtlanması yaptırımı farklı biçimlerde tezahür ederek insanın ölümüne kadar çekeceği bir cezaya dönüşebilmektedir. Bu çalışmada günümüzde işlenen suçların çok büyük bir bölümünün yaptırımı olarak kullanılan ve yaygın ismi hapishane ve/veya cezaevi olarak bilinen Ceza İnfaz Kurumlarının (CİK) Türkiye’deki çeşitliliği ve özellikleri derlenmiştir. Yöntem olarak literatür taraması benimsenen çalışmada suç, ceza, cezaevi, hapishane gibi kavramlar açıklanarak cezaevinin kısa tarihine göz atılmış, hapishanenin doğuşu ve gelişimiyle ilgili elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye’deki ceza infaz kurumlarının geçirdiği aşamalardan da bahsedilerek, günümüze gelinceye kadar gerçekleşen değişim ve dönüşüme dikkat çekilmiştir. Çalışmada yer alan istatistiki verilerin tamamı resmi kurumlardan ve kurumsal internet sitelerinden elde edilmiştir. Bazı verilerin ayrıntılandırılması için de yine resmi kurumlardan bilgi talep edilmiştir. Türkiye’deki hapishane türlerinin özelliklerine ve işlevlerine ayrıntılı olarak yer verilen çalışmada, bu türlerin ülke çapındaki dağılımları da sayısal olarak belirtilmiştir. Ayrıca ceza infaz kurumları, tip ve bölgeye göre sınıflandırılarak eldeki sayısal veriler işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ceza, Cezaevi, Ceza İnfaz Kurumu, CİK, F Tipi, Hapishane, Suç 


Keywords: