BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birsen ÇEKEN, Kemal DELİKMEN
TÜRKİYE’DE HABERCİLİKTE KULLANILAN İNFOGRAFİK ÜRETİMİ; ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ
 
Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte haber ve habercilik gittikçe önem kazanırken, ajans haberciliğinde haber üretimi ve bu üretimin okuyucuya sunumu önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber, kitle iletişim araçları sürekli değişim ve gelişim içerisindedir. Bu çerçevede, ajans haberciliğinde infografik başta olmak üzere görsel unsurların kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. İlk olarak sadece haber metni üreten haber ajansları; teknolojik gelişmeler sonrası bilgiyi paylaşma ihtiyacının artmasıyla, paylaşılan içeriğin daha kolay anlaşılması için bir grafik tasarım ürünü olan ve Türkçe’ye bilgi grafiği olarak çevrilen infografik tasarımlar ile farklı görselleştirme türlerinden faydalanmaya başlamıştır. Sürekli gelişim içinde olan tasarım anlayışı ile görsel unsurlarının her geçen gün artması bilgiyi kolay ve daha kısa sürede algılama ihtiyacını doğurmakla birlikte grafik tasarıma, bilgi grafiğini (infografik) terimini kazandırmıştır. Bilginin ve tasarımın anlamlı bir şekilde birleşmesinden oluşan infografikler, bilgiyi daha basit, kolay ve akılda kalıcı şekilde sunması sebebiyle hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu araştırmada, grafik tasarımda sıklıkla kullanılan infografikler gündelik haber formatında üreten Anadolu Ajansı’nın çalışmaları üzerinden incelenmiştir. Ayrıca Haber Ajansı kavramıyla birlikte Anadolu Ajansı’nın tarihini, haber türlerini ve üretim rakamlarını üzerinde durulmuştur. Bilgi grafikleri ile aktarılan haberlerde anlaşılırlık ve okunma düzeyinin daha yüksek ve kalıcı olduğu, bu sayede karmaşık verilerin ve oldukça uzun bilgilerin basit ve dikkat çekici bir şekilde sunulduğu infografikli haberlerin günümüzdeki önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, infografik, grafik tasarım 


Keywords: