BİLDİRİ DETAY

Gülten HERGÜNER, Turgay Semih YAŞAR, Hacı Mustafa AKGÜL
TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE FUTBOL ANTRENÖR YETİŞTİRME MODELİ KARŞILAŞTIRMASI
 
Futbol tüm dünyanın ilgi odağını oluşturup kitleleri peşinden sürükleyen bir spor dalıdır. Futbolun gerek öğretiminde gerekse niteliğinin yükseltilmesinde futbol antrenörlerinin önemi tartışmasız büyüktür. Futbol antrenörleri sporcuların mevcut yeteneğini potansiyel yeteneğine ulaştırmak için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Futbol antrenörlerinin yetiştirme modelini karşılaştırmak istenilen bu araştırmada; Türkiye ve İngiltere’deki futbol antrenörlerinin hem federasyonlar bünyesinde hem de eğitim dairelerinde en alt kademeden en üst kademeye kadar olan eğitim programlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda verilerin analizi yapılırken, kitap, bilimsel makale ve tezler ile futbol federasyonların resmi web siteleri vb. ulaşılabilen tüm kaynaklar taranıp, uzman antrenör görüşleri alınmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup, betimsel bir araştırmadır. Her iki ülkenin futbol eğitim programıyla ilgili federasyonlar bünyesinde verilen antrenörlük kurslarında, kurs kademeleri, kurs eğitim içeriği, katılım ücretleri, kurs süreleri ve düzenleyen kurumlar karşılaştırmalı eğitim programı yöntemine uygun olarak karşılaştırılmıştır. Her iki ülkenin futbol eğitim programıyla ilgili eğitim dairelerinden verilen antrenörlük kursları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda her iki ülkenin futbol antrenörü yetiştirme programındaki zayıf ve güçlü yönleri karşılaştırmalı eğitim kriterlerine uygun olarak vurgulanmak istenmiştir. İncelenen ülkelerin antrenör yetiştirme modeli açısından bazı farklılıklar görülmektedir. Bu araştırmada incelenen ülkelerin, antrenörlük kurs programı içeriğinde ve eğitim dairelerinde verilen futbol antrenörlüğü eğitiminde ülkemiz futbol antrenörlerinin eğitiminde dikkate alınması gereken noktalara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbol antrenörü, karşılaştırmalı eğitim programı, antrenörlük kursları. 


Keywords: