BİLDİRİ DETAY

Gökhan ORUÇ ÖNALAN, Fatma Zehra TAN
TÜRKİYE GENÇLIĞININ SOSYO-DEMOGRAFIK YAPISI IŞIĞINDA KARİYER BEKLENTİLERİ
 
Türkiye sahip olduğu potansiyel genç nüfusu ile dünya ortalamasından pozitif ayrışmaktadır. Ülkemizde yaklaşık olarak 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 16 milyon 18-30 yaş arası genç nüfus bulunmaktadır. (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018) Yapılan kamuoyu araştırmaları üzerinden görülmektedir ki, bu gençlik kümesi içinde en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik ve kariyer beklentileridir. Bu çalışmada da Rasat Strateji şirketi tarafından 2017 yılı Aralık ayında yapılan Türkiye Gençlik Araştırması’nın Türkiye gençliğinin kariyer beklentileri ile alakalı bölümleri değerlendirilecek ve makalenin sonunda Türkiye gençliğinin istihdam beklentileri ve kariyer hedefleri hakkında belirli bir çıkarsamaya ulaşılacaktır. Günümüzde şirketler temel amaçları olan kar maksimizasyonuna ulaşabilmek için ellerinde bulunan tüm kaynakları en etkin şekilde kullanmak durumundadırlar. Şirketlerin en önemli varlıklarından bir tanesi de beşeri sermayeleri olan personelleridir. Şirketler personellerinden en verimli şekilde yarar sağlayabilmek adına çeşitli insan kaynakları uygulamalarını geliştirerek bünyesinde uygular. Ancak önemli olan bu insan kaynakları uygulamalarının uygulanmasından ziyade ilk başta doğru insan kaynağını seçebilmektir. Günümüzde belirli sektörlerde istihdam açığı varken genel olarak işsizlik sorunu oluşması işgücü-işveren arasındaki dengenin düzgün sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Ancak işverenin talepleri ve ihtiyaçları ile işgücünün beklentilerinin uyuşması sonucu nitelikli istihdam artışı sağlanacaktır. İnsan kaynağının seçiminde en önemli ve en fazla ağırlığa sahip olan kitle de doğal olarak gençlik kitlesidir. Gençlik kitlesinin kariyer beklentilerini sosyo-demografik özellikleri bakımından incelemek şüphesiz, makro açıdan ülkemizin genç istihdamının değerlendirilmesinde ve doğru okunmasında mikro açıdan ise işletmeler bazında odak genç işgücü seçimi veriminin artırılması ve seçim kriterlerinin daha objektif belirlenmesinde etkili olacaktır. Bu amaç doğrultusunda makalede öncelikle kısaca konunun daha rahat anlaşılması adına temel işgücü kavramlarına açıklık getirilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Ağustos 2018 dönemine ait işgücü verilerine yer verilmiş akabinde ilgili konu başlıkları hakkında anket üzerinden elde edilen verilerin paylaşımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç İstihdamı, Kariyer, Gençlik, İşgücü, İstihdam 


Keywords: