BİLDİRİ DETAY

Günay Deniz DURSUN, Günay BABA
TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN NAKİT YÖNETİM SORUNLARININ İNCELENMESİ
 
Bir işletmenin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmesi likidite düzeyine bağlıdır. Likit sorunu yaşayan işletmelerin uzun vadede başarılı olmaları ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri mümkün değildir. Bu açıdan işletmelerin sürdürülebilirliği etkin nakit yönetimi ile mümkün olmaktadır. Nakit yönetimi; işletme için gerekli olan fon kaynaklarının elde edilmesini ve bu kaynakların işletme içinde etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, sağladığı üretim, istihdam ve ihracat bakımından dünya pazarları ile rekabet etmeye çalışmaktadır. Türkiye’nin öncelikli sanayilerinden olan tekstil sektörü, Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesi ile ülke ihracatının lokomotifi konumundadır. Uzun yıllardan beri dış ticaret verileri içerisinde önemli bir paya sahip olan tekstil sektörü buna rağmen ciddi finansal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu önem ile hazırlanan araştırmanın amacı, Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün nakit yönetimine ilişkin sorunlarını incelemek ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın yayınlamış olduğu sektör istatistiklerinden yararlanılarak, tekstil sektörünün 2012-2016 yılları arası likidite ve faaliyet etkinliği oranları incelenmiş ve sektörel değerlendirme yapılmıştır. Araştırma kapsamında tekstil sektörünün kısa vadeli borç ödeme gücü, operasyonel faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyacağı nakit mevcudu, stokta kalma süreleri, alacak tahsil süreleri ve borç ödeme süreleri analiz edilmiştir. Ülkemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır (TEKSİF, 2017 Yılı Raporu). Bu nedenle araştırma sonuçlarının KOBİ niteliğindeki işletmelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Likidite, Nakit, Nakit Yönetimi, Tekstil Sektörü 


Keywords: