BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muharrem AKKAYA, Server DEMİRCİ
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ DÖVİZ KURU KANALININ ETKİNLİK ANALİZİ
 
Bankacılık sektöründe döviz kuru kanalının etkinliği, para politikasının döviz kurları üzerindeki etkilerinin bankaların performansına nasıl yansıdığını incelemektedir. Bu mekanizma, döviz kurlarındaki değişimlerin bankaların varlık ve yükümlülüklerini, kar marjlarını, kredi verme kapasitelerini ve yatırım gelirlerini nasıl etkilediğini araştırır. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bankaların risk yönetimi stratejilerini ve uluslararası borçlanma politikalarını etkileyebilir. Bu nedenle, döviz kuru kanalının etkinliğini artırmak için bankaların döviz riskini yönetmeye odaklanması, döviz kurlarına duyarlı finansal ürünler geliştirmesi ve uluslararası finansman stratejilerini gözden geçirmesi önemlidir. Bu stratejiler, bankaların döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmasına ve olası fırsatları değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu çalışma, para politikasının etkinliğini araştırarak, özellikle Türkiye'de döviz kuru kanalının önemine odaklanmaktadır. Çalışmada, TCMB’nin para politikası araçlarıyla döviz kurlarını nasıl etkileyebileceğini ve bunun bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelenmektedir. Döviz kuru kanalının banka karlılığına olan etkilerini belirlemek için uzun ve kısa dönem ilişkileri, [2005.01-2023.08] aylık veriler (n=224) ile VAR model üzerinden tanımlanan varyans ayrıştırma ve etki-tepki değerlendirmeleri ile nedensellik analizi ele alınmıştır. Sonuçlar, döviz kuru dalgalanmalarının bankaların varlık ve yükümlülüklerini, kredi verme kapasitelerini, kar marjlarını ve yatırım gelirlerini etkilediğini göstermektedir. Bu bağlamda, bankaların döviz riskini yönetmek, döviz kurlarına duyarlı ürünler geliştirmek, uluslararası borçlanma stratejilerini gözden geçirmek ve dış ticaret finansmanı sağlamak gibi stratejiler önerilmektedir. Bu önlemler, döviz kuru kanalının banka karlılığı üzerindeki etkilerini azaltmaya ve olumlu yönlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0008-7286-2941"

Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Döviz Kuru Kanalı, Banka Karlılığı, VaR Modeli 


Keywords: