BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra ERDEN
TÜKETİCİLERE YENİ BİR YAŞAM TARZI SUNAN KONUT REKLAMLARINDA SATIN ALMA DAVRANIŞI OLUŞTURMAK AMACIYLA BİREYLER ÜZERİNDE MUTLULUK VE PRESTİJ ALGISININ KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Bu araştırmanın amacı, günümüz tüketim pratiklerinin içerisinde, insanların yaşam alanı olarak belirleyecekleri ev seçimlerinde mutluluk ve prestij faktörünün reklamlar aracılığıyla nasıl kullanıldığının ve yansıtıldığının tespit edilmesidir. Günümüzde tüm dünyada varlık gösteren ekonomik sistemin, insanlara ne kadar çok tüketirlerse o kadar çok mutlu olacakları algısı yaratması ve bu sebeple suni ihtiyaçların oluşturulup bireyleri daimi olarak satın alma davranışı içerisine yönlendirmesi durumu mevcuttur. Tüketimin ihtiyaç olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiği dünyamızda, bu araştırma özelinde bireylerin tüketim süreçlerinin temel etmenlerinden olan sosyal statü hedefleri ve yaşam tarzı seçimlerinin nitel araştırma metotlarından olan durum araştırması modeli kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya dahil edilen örnekler, konut ve rezidans reklamları olarak seçilmiştir. Tüketim kültürü içerisinde, insanlara yaşayacak bir evden ziyade bir yaşam tarzı sunmayı ve satmayı amaçlayan reklamların, hangi göstergelerle kullanıcılara sunulduğu bu çalışma kapsamında irdelenmiştir. Bu bağlamda örneklem olarak belirlenen televizyon reklamları ile alternatif mecra billboard reklamları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda araştırmacı tarafından elde edilen verilere göre, post modern dönemde pazarlama metodu olarak tüketicilere ev/konut satışı yapma yönteminin ‘mutluluk’, ‘saygınlık’, ‘prestij’ imajlarıyla doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Tüketicilere yaşamlarını sürdürmeleri için somut bir ev satılmasından ziyade, soyut bir yaşam tarzı ve sosyal statü sunulduğu belirlenmiştir. İnsanlara yaşam tarzı vadeden evlere sahip olduklarında prestijli ve seçkin bir hayata kavuşacakları şeklinde metafor yaratılarak reklamlarda retorik unsurlar kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Ev/Konut Reklamları, Sosyal Statü 


Keywords: