BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Mete KARAKUŞ, Aytekin CAN
TOPLUMUN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
 
Dijital medya okuryazarlığı kavramı, çok sayıda farklı disiplinin çalışma konusu haline gelmiştir ve son yıllarda bu alanda yapılan araştırmaların sayısı hızla artmaktadır. Lisansüstü eğitim çalışmalarında, hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde, dijital medya okuryazarlığı konusunda yazılan tezlerin sayısındaki artış, bu alandaki önemin ve araştırmacıların ilgisinin arttığını göstermektedir. Son on yılda, dijital medyanın insanlar üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurularak, dijital medya okuryazarlığı alanındaki çalışmaların önemi ve güncelliği korunmaktadır. Dijital medya okuryazarlığı, bireylerin hayatlarını kişisel olarak olduğu kadar toplumsal olarak da etkileyen bir konudur. Dijital medya kullanımının yaygınlaşması, insanların fikir ve görüşlerini paylaşmalarını, bilgiye erişimlerini ve öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda dijital ortamlarda karşılaşılan bilgi kirliliği, yanıltıcı bilgiler, dezenformasyon ve manipülasyon gibi sorunlar, toplumsal açıdan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, dijital medya okuryazarlığı, bireylerin etkin bir şekilde toplumsal katılımlarını sağlamak adına hayati bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, dijital medya okuryazarlığı konusunda toplumun kullanım alışkanlıklarını anlamak, eksiklikleri belirlemek, dijital medya kullanımının insanlar üzerindeki etkilerini anlamak ve bu sayede dijital medya okuryazarlığı literatürüne katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, elde edilen verilerin ileriki süreçte yapılan çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmektedir. Dijital medya okuryazarlığı alanındaki araştırmaların, bu alandaki eksiklikleri belirleyerek, dijital medya kullanımının etkili bir şekilde öğretilmesine ve insanlar üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Selçuk Üniversitesinde yapmış olduğu yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0003-6422-103X)

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, İletişim, Dijital Medya Okuryazarlığı, Dezenformasyon 


Keywords: