BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ERSAN
TASARIMCI KİMLİĞİ İLE BRUNO MUNARİ
 
20. yüzyılın en etkili tasarımcılarından biri kabul edilen Bruno Munari, 1907-1998 yılları arasında yaşamış İtalyan bir sanatçı, tasarımcı ve yaratıcılık alanında araştırmalar yapan deneysel bir tasarım eğitimcisidir. İtalyan Fütürist hareketinin en önemli savunucularından biri olan Munari aynı zamanda, endüstriyel tasarım, resim, heykel, kitap sanatı, oyuncak tasarımı ve görsel sanatların birçok farklı alanında önemli çalışmalar üretmiştir. Tüm bu özellikleri ile tasarım tarihinde yenilikçiliği temsil eden Munari, Picasso tarafından “yeni Leonardo” olarak adlandırılmıştır. Yenilikçi fikirleri ile çeşitli sanat formlarında denemeler yaptığı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, Munari'nin üretkenliği ve yaratıcılığının zirvesi kabul edilmektedir. Bu dönemde grafik tasarım ve tipografi alanlarında denemeler yapmış, daha sonra kitap nesneleri geliştirerek çocuk kitaplarını ilgi çekici öğrenme araçlarına dönüştürmüştür. Munari, çocuklara yönelik yaptığı tüm çalışmalarda, oyun, eğlenme ve öğrenme yoluyla çocuklarda yaratıcı süreçlerin gelişimini sorgulayan pedagojik bir yaklaşım benimsemiştir. Yazdığı ve resimlediği çocuk kitapları, kinestetik öğrenme yoluyla çocukların dokunsal duyularını geliştirmek ve renkleri öğrenmelerini kolaylaştırmak için dokulu, dokunsal yüzeyler ve kesikler içerir. Tasarladığı nesne kitaplarda ise standart kitap formatlarını bir kenara bırakarak, kitabın bir nesne olarak tüm potansiyellerinden yararlanmayı sağlayacak yeni yollar keşfetmeyi hedeflemiş, kitap okuma eylemini baştan sona bir deneyim olarak görmüştür. Bu araştırma, Bruno Munari'nin tasarımcı kimliği ile grafik tasarım, çocuk kitabı tasarımı ve illüstrasyon alanlarına yaptığı katkıları incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bruno Munari, grafik tasarım, çocuk kitabı, kitap sanatı 


Keywords: