BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih SENDURAN
SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI VE OLİMPIYAT BAŞARISI: ANALITIK VE İLIŞKISEL BIR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmada, ülkelerin, “spor sağlığı , egzersiz ve spor performansı” alanında gelişmişlik seviyesinin olimpiyat oyunlarına başarısına etkisi araştırılmıştır. 2017 yılı impact faktörü 7.074 olan “Spor Medicine” dergisinde, 2010-2018 yılları arasında yayınlanan makalelerin ilk yazar ve toplam yazar sayıları, analitik ve ilişkisel olarak incelemiştir. Farklı ülkelerden dergiye gelen makaleler ile bu ülkelerin Olimpiyatlardaki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için “Pearson Correlation” analizi yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. İlk yazar olma durumuna göre; yayınlanan toplam 1033 makalenin % 75'i 9 ülke yazarları, geriye kalan % 25'i ise diğer 26 ülke yazarları tarafından yazılmıştır. İlk (r=0,73) ve toplam (r=0,74) yazar sayısı ile toplam Olimpiyat madalya sayıları arasındaki korelasyonlar tüm durumlarda istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. Korelasyonun açıklayıcı kat sayısı (r2) toplam yazar sayısına göre 0,55, ilk yazar sayısına göre ise 0,54 olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifade ile ülkelerin olimpiyatlarda aldıkları madalya sayısı, % 55’lik oranla toplam yazar, % 54’lük oranla ise ilk yazar sayısına göre açıklanabilmektedir. Research on Sport Science and Olympic Success: An Analytical and Correlational investigation This study aimed to investigate the effect of developmental level of countries in sport medicine, exercise and sport performance to their success in olympic games.For this particular purpose, the numbers of first authors and total authors of articles published between 2010 and 2018 in the journal of Sport Medicine, which had an impact factor of 7.074 in 2017, were analytically and correlationally examined. Pearson Correlation was utilized to determine the relationship between the articles sent from various countries and their success at olympic games. The significance level of 0.05 was used during statistical analyses. Taking the first authors into consideration; 75% of the total 1033 articles were sent from 9 countries and the remaining 25% were from 26 countries. Countries' olympic medal numbers and the numbers of first author(r=0,73) and total author(r=0,74) were found significantly correlated. The coefficient of detemination (r2) was calculated as 0.55 for total author case and 0.54 for first author case. In other words, countries' olympic game medal numbers are explained 55% by total author numbers and 54% by first author numbers.

Anahtar Kelimeler: Olimpiyat Madalyası, Olimpiyat Başarı, Akademik Yayın, Bilim, Spor, Sağlık 


Keywords: