BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdulkerim DİKTAŞ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİN YENİ BİR DEĞER ÖNERİSİ: AFFETMEK / AFFEDİCİ OLMAK
 
Affetmek; kişinin kendisini üzen bir eylem veya söylemin fâiline karşı duyduğu öfke, kin, intikam gibi hislerden vazgeçmesi, ona karşı kalbini temizlemesi ve onunla ilişkilerini normalleştirmesi olarak tanımlanabilir. Affetmenin; bağışlamak, hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, salıvermek gibi eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Psikolojik açıdan öznel iyi oluş için affetmek güzel bir davranış biçimi ise de özünde esaslı bir değer, son derece ehemmiyetli bir erdemdir. Affetmek aynı zamanda toplumsal barış, huzur ve refahın tesisi için de hayati bir öneme sahiptir. Zira affetmeyi başarabilen insanlar, sorunların büyüyüp içinden çıkılmaz bir hal almasının da önüne geçmiş olurlar. Çünkü darp hadiseleri, cinayetler, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma vakaları, mala zarar verme olayları, iftira, engelleme, işlerini zorlaştırma, mobbing gibi menfi davranış örneklerinin çoğunun temelinde muhataba karşı duyulan öfke hissi yatmaktadır. Kişinin canını, malını veya psikolojik durumunu hedef alan bu tür menfi hadiselerin toplumsal düzeyde azaltılabilmesi için bireylerin affetmeyi bir erdem olarak içselleştirmiş olması önemlidir. Bundan mütevellit önce bireyin kendi mutluluğu ve öznel iyi oluşu, daha sonra da toplumsal barışın, huzurun ve refahın tesisi için affetmenin sosyal bilgiler öğretim programı içerisinde bir değer olarak yer almasının ve gelecek nesillere kazandırılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma, nitel araştırma paradigması ilkeleri çerçevesinde teorik bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Değer Eğitimi, Affetmek 


Keywords: