BİLDİRİ DETAY

Emine AY YİĞİT ,Yusuf YİĞİT
SAĞLIKLI BESLENME AÇISINDAN GÜVENLİ GIDA
 
Gıda Güvenliği toplumun sağlığının korunması açısından önemli bir konuların başında gelmektedir.Gıdaların kalitesini olumsuz yönde etkileyen etmenler gıdaların işlenmesi,taşınması,paketlemesi,ambalajlanması aşamalarında meydana gelmektedir. Gıdalara istendik veya istenmedik şekilde karıştırılan kimyasallar bugün olduğu gibi gelecek dönemde üzerinde tartışılacak konulardan biri olmaya devam edecektir.Gıdalara kimyasalların karışması tümüyle engellenememektedir.Güvenli koşullarda işlenemeyen gıdalar insanların sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkilemekte ,bazıları tedavisi zor olan gıda alerjisine sebep olmaktadır.Gıda ürünlerinin tüketicilerin beklentilerini karşılama konusunda lezzet kadar gıda güvenliğini karşılama durumu önemli olmaktadır.Gıdaların kalitesini koruma ile ilgili yapılan araştırmalarda maliyet ve kazanç ilişkisi incelenmiş,Gıdaları tehlikelerden korumanın daha az maliyetli olduğu görülmüştür.Ülkelerdeki ekonomik ve sosyal refahın artmasıyla beraber insanların yaşam tarzlarının değişmiş bununla beraber hazır gıdalara olan eğilim artmıştır.Hazır gıdalara olan eğilimin artması gıdalar üzerindeki riskleri arttırmıştır. Bu risklerin başında kimyasal atıklar, ağır metaller gelmektedir. Gıda güvenliğini tehdit eden etmenler eğitim ve gelir düzeyinin düşüklüğü, yetersiz veya yeterince uygulanmayan mevzuatlar, gıdaların saklama süresinin artırılması, kontrol dışı gıda üretimi, denetim uygulamalarının yetersizliği veya gereğince yapılmaması, gıda üretiminde yeni teknolojilerin kullanımı, nüfus artışı gibi nedenler sıralanabilir.Özellikle az gelişmiş ülkelerde sağlıklı gıdaya erişim güçlüğü sebebiyle özellikler çocuklar başta olmak üzere hastalık ve ölümlere sebep olmaktadır.Bunların dışında içtiğimiz su, soluduğumuz hava dahi sağlığımız açısından tehlike yaratmaktadır.Bu litaratür taraması çalışmasında, gıdalar sağlık ,beslenme açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenli gıda ,sağlık,beslenme 


Keywords: