BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış Kara
SAĞLIK ÖRGÜTLERİ VE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 
Son yılarda, iş çevrelerinde yeşilleşmenin ve çeşitli çevre yönetimi tekniklerini benimsemenin önemiyle ilgili farkındalığın arttığı bir gözlemlenmektedir. İş yaşamı küreselleştikçe işletmeler, geleneksel finansal yapıdan yeşil ekonomik sisteme dayalı ekonomik sisteme geçiş yapmaktadırlar. Günümüzde insan kaynakları (İK) şubelerinin yeşile dönüş sürecinde Yeşil insan kaynakları yönetimi açısından, aktif rol aldıkları önemli ve stratejik bir iş odağı haline gelmiştir. Yeşil İK yönetimi, daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet, daha iyi çalışan katılımı ve elde tutmayla sonuçlanan çevre dostu İK girişimlerini üstlenmeyi içermektedir; bu da kuruluşların elektronik dosyalama, araba paylaşımı, iş paylaşımı, telekonferans gibi çalışanların karbon ayak izlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır. Sağlık örgütlerinde yeşil İKY’nin etkin bir şekilde uygulayabilmek için, sağlık örgütü yöneticileri, insan kaynakları birimine ve sağlık örgütü çalışanlarına gereken desteği vermelidirler. Sağlık örgütü insan kaynakları biriminin profesyonelleri de yeşil İKY’nin kuruma sağlayabileceği avantajları sağlık örgütü yönetimine anlatmalı ve yöneticileri bu konuda ikna etmelidirler. Buna bağlı olarak yeşil İKY prosedürleri ve araçları iyi hazırlanmalıdır. Çevreye daha dikkatli yaklaşan, sürdürebilirliğe katkı sağlayan ve sağlık örgütünün verimliliğini arttırıcı İK uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı da sağlık örgütleri İK profesyonelleri, işe alım ve seçim, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi temel insan kaynakları uygulamalarını yeşil İK stratejisini dikkate alarak uygulamalıdırlar

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, Sağlık hizmetleri, Yeşil insan kaynakları yönetimi, 


Keywords: