BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buşra İNCİRKUŞ
RESMEDİLİŞ ŞEKLİNE GÖRE PORTRE RESİM TÜRLERİ
 
Portre, resimde insan görüntüsünün biçimine uygun bir şekilde verilerek benzerliği yakalama sanatıdır. Portre resminin ortaya çıkışının nedenlerinden biri, kişiyi ölümsüzleştirmek ve sonraki kuşaklara hatırlatmaktır. Bu sebeple insan yüzü, vücudun en anlamlı ve en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü bize ve karşımızdakilere kim olduğumuzu vurgulamaktadır. Bu; kendimizi önce kendimize, ikinci olarak diğerlerine anlatma düşüncesinin ötesini ifade etmektedir. Portreler, gerçekçi bir benzerlik veya psikolojik karakterizasyon sunuyorsa diğer şeylerin yanında kalitesine bağlı olarak sanat eserleri olarak sayılabilmektedir. Ancak portreler, öncelikle biriyle iletişim kurmak veya içsel özünü ortaya koymak olarak ele alınırsa, geleneksel simgelerle daha fazla benzerlik taşımaktadırlar Portreler, çok farklı türde ve biçimde olabilmektedir. Bunu ortaya koymak için sanatçı örneklerini incelemek ve bir kanıya varmak mümkün olmaktadır. Bu bakımdan portre resmi dört başlık altında toplanabilir. Bunlar: Yüzün resmediliş şekline göre: Profil portre, dörtte üç portre, cepheden portredir. Tuvaldeki kadraja göre: Tam boy portre, yüz portresi, büst portre, bel boşluğuna kadar resmedilen portredir. Ayrıca grup portreleri ve otoportre de portre türleri içerisinde yer almaktadır. Araştırmada her bir portre türünün daha iyi ortaya konulabilmesi için sanatçı resimlerinden örneklere yer verilmiştir. Bu örneklerin oluşturulmasında tarama tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada ortaya konan veriler; resim sanatında portre çalışmalarının türlerini ortaya koymak amacıyla verilmiştir. Bir portre resminin amacını bilebilmek, sanat izleyicisi için portre resmini anlayıp, çözümlemede yardımcı olacaktır. Araştırmacı tarafından tespit edilen kategoriler portre resim örnekleriyle pekiştirilip portre resimlerinin türlerini göstererek, diğer araştırmacılara bu sanatı anlamada yardımcı olacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Portre Resmi, Otoportre, Karakterizasyon 


Keywords: