BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Emin ALBAYRAK
RESİMLİ ÇOCUK KİTABI KAPAKLARINDA GÖRSEL TASARIM ÖĞELERİNİN “ÜÇ KEDİ BİR DİLEK” ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
 
Resimli çocuk kitapları temel olarak okul öncesi ve okul sonrası olmak üzere iki ayrı kategoride incelenmektedir. “Çocuğa okunan” ve “çocuğun okuduğu” şeklinde de isimlendirilebilecek bu ayrım, kitabın görsel tasarımını temelden etkilemektedir. Çocuğun okuma alışkanlığı kazanması açısından ele alındığında, resimli bir çocuk kitabının metinin çocuğa hitap eden bir dile sahip olması yanında, görsel tasarım dilinin de çocuğa uygun düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu yüzden günümüzde grafik tasarım çalışmalarının müstakil bir sahası olan çocuk yayıncılığı kendi içinde özel bir dile sahip olmak zorundadır. Kitaptaki metin ile çocuğa bir bilgi aktarılırken mevcut tasarım ile de görsel bir estetik zevk aşılanmaktadır. Ayrıca tüketicinin kitap satın alma süreci üzerinde önemli bir rolü olan kapak tasarımının, çocuk yayıncılığı sahasında, özel olarak hem ebeveyne hem de çocuğa hitap etmesi gerekmektedir. Bu hassas sorumluluk, resimli çocuk kitaplarının grafik tasarımın temel ilkeleri ve unsurlarına uygun şekilde tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle çocuk-kitap ilişkinin önemi üzerinde durulmuştur. Gelişim dönemlerine göre değişen tasarım dinamiklerinden kısaca bahsedilmiş, literatürdeki önemli değerlendirmelere yer verilmiştir. Devamında, çocuğun kitaba yöneldiği ilk görsel unsur olan kapak tasarımın ne şekilde olması gerektiği açıklanmıştır. Kapak çalışmalarının sabit unsurları ve değişkenleri ele alınmış, bir kapak çalışmasında olması gerekenler grafik tasarımın temel ilkeleri ve unsurları bağlamında ortaya konmuştur. Son kısımda ise “Üç Kedi Bir Dilek (Sara Şahinkanat: Yapı Kredi Yayınları, 2012)” başlıklı resimli çocuk kitabının kapak tasarımı bu ilkeler ve unsurlar üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Resimli Çocuk Kitabı, Çocuk Yayıncılığı, Kapak Tasarımı, Grafik Tasarım, Görsel İletişim. 


Keywords: