BİLDİRİ DETAY

Mehmet Gökhan GENEL, Semih KOPUZ
REKLAMCILIKTA ÜRÜN YERLEŞTİRME VE ETKİLEŞİM AMBIENT MEDYA KULLANIMI VE UYGULAMALARI
 
Reklamın tüketiciler üzerindeki etkileri her geçen gün farklılık gösterirken, reklamcılar ve reklam veren firmalar yeni arayışlar, yeni stratejiler geliştirmek maksadıyla çalışmalar yapmakta ve daha etkili bir geri dönüş almak için yeni planlamalar yapmaktadırlar. Günümüzde birçok alanda oluşan reklam çeşitliliği ve reklama maruz kalmanın tüketiciler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri daha aza indirmek ve reklamın pozitif etkisini arttırmak amacıyla ortaya çıkan alternatif uygulamalar tercih edilmeye başlanmıştır. Ambient medya, ev dışı (out-of-home) mecraları arasında yer alan alternatif bir mecra durumuna gelmiştir. 2000’li yılların başından itibaren birçok firmanın tercih ettiği ambient medya kullanımı; daha az maliyet, daha çok ilgi çekme ve yarattığı etki açısından yükselişte olan ve özellikle İngiltere’de sıklıkla tercih edilen bir yöntem konumundadır. Firmaların yaratmak istediği büyük etki ve de rakiplerinden sıyrılmak maksadıyla istedikleri öznellik ve tüketicinin bilincinde yer alma konusunda ambient medya; vaat ettiği yenilikçi bakış açısı, öznel mecra seçimi ve uygulamaları ile ürün yerleştirme konusunda etkin çözümler üretmek üzere kullanılmaktadır. Reklam uygulamalarında öznel olan ve ayrışan, tüketici gözünde farklı bir değer kazandıran ambient medya uygulamaları, markalar tarafından yenilikçi bir bakış açısı sağlamaktadır. İnceleme sonucunda mecra kısıtlarından arınmış bir yöntem olan ambient uygulamaların reklam dünyasına kattıklarına değinilmiş başarılı uygulamaların analizine yer verilmiştir. Ambient medya kullanımı açısından başarılı olmuş 2017-2018 yıllarındaki uygulamalar adsoftheworld.com sitesi verilerinden seçilerek göstergebilim yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Ambient Medya, Ürün Yerleştirme, Göstergebilim 


Keywords: