BİLDİRİ DETAY

İpek ADA
PUNICA GRANATUM KABUĞU EKSTRAKTININ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Punica granatum (Pomegranate, nar), taze meyve veya nar suyu, nar ekşisi ve şarap, reçel gibi işlenmiş ürünler olarak kullanılır. Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nar üretimi yapılmasına rağmen nar kabuğunun kullanılmadan atıldığı belirlenmiştir. Son yapılan çalışmalarda; zengin fenolik bileşikler içeren P. granatum’un antibakteriyel, antifungal ve antioksidan aktivitesi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, etanol, metanol ve damıtılmış su karışımı ile hazırlanan P. granatum kabuğu ekstraktının, bozunmuş peynir ve salam örneklerinden izole edilen bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, bozunmuş peynir ve salam örneklerinden izole edilen bakterilerin tanımlanması API biyokimyasal tanımlama test kitleri ile gerçekleştirilmiştir. Listeria monocytogenes için API® 20 Strep, Salmonella Typhimurium için API® 20E ve Staphylococcus aureus için API® Staph test kitleri kullanılmıştır. P. granatum kabukları ekstrakte edildikten sonra (etanol, metanol, damıtılmış su), peynir ve salam örneklerinden izole edilen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal etkisi, kuyucuk difüzyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda; P. granatum kabuk ekstresinin bakteriler üzerindeki inhibisyon zon çaplarınının (18-24 mm) olduğu belirlenmiş ve antibakteriyel etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, P. granatum kabuğundan elde edilecek bir ürünle hem gıda zehirlenmesinin önlenebileceği hem de gıdaların raf ömrünün uzatılabileceği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Nar, Punica granatum, Pomegranate, Kuyucuk Difüzyon 


Keywords: