BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gaye TÜRKİLERİ, Gaye KESKİN, Elif BAHADIR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK OYUN TASARIMLARI
 
Bilgisayar oyunları günümüzde çocukların çok fazla tercih ettiği bir oyun platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar oyunlarının genelde zararlı ya da negatif boyutu gözönünde serilmektedir fakat son dönemlerde bilgisayar oyunlarının öğrenme ortamlarına entegre edilmesi için gerekli hususlar pek çok çalışmaya konu olmakta, bilgisayar oyunlarının öğrenme amaçlı kullanımı için geleceğe yönelik öneriler gün geçtikçe artmaktadır. Öğrenmeye yönelik iyi bir teknolojik yeniliğin temelinde öncelikle iyi bir pedagoji bulunması gerektiğinden hareketle öğrenme amaçlı bilgisayar oyunlarının matematik derslerine entegre edilmesi önemlidir. Bu araştırma TÜBİTAK 2209-A kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürütülmüştür. Bu proje kapsamında İstanbul ili Esenler ilçesinde iki farklı ortaokulda öğrenim gören 266 öğrenciyle çalışmalar yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilere " Sizler içinde matematiğin olduğu bir oyun tasarlamayı düşünür müsünüz, nasıl bir oyun tasarlardınız bize çizerek veya sözel olarak ifade edebilir misiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin cevapları analiz edildiğinde öğrencilerin çoğunluğunun "benim tasarladığım oyun oynanmaz, ben oyun tasarlayacak düşünceye sahip değilim, LGS’ye hazırlanıyorum oyun tasarlayamam” şeklinde yazılmıştır. Oyun tasarlayan öğrencilerin genel anlamda bilindik oyunlara benzer oyunları tekrarladıkları görülmektedir. Öğrencilerin sözel anlatım gücünün zayıf olduğu ancak çizim ile tasarladıkları oyunu daha rahat ifade edebildikleri görülmüştür. Matematik dersi ile gerçek hayat durumlarını bağdaştırmakta zorluk yaşadıkları tasarlamakta çok zorlandıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilerin ürünlerinden en dikkat çekenler, kodlamayı kullanarak, İngilizce ve matematiği birleştirerek, matematikte anlamadıkları soru üzerine oyun tasarlayan öğrencilerin kurguladıkları oyunlar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Bilgisayar Oyunları, Matematik Okur Yazarlığı



 


Keywords: