BİLDİRİ DETAY

Mehmet Gökhan GENEL, İlyas DEMİREL
ONLİNE MEDYA MECRASINDA VIDEO İÇERIK ÜRETIMI VE REKLAM GELIRI ELDE ETME: “YOUTUBE ÖRNEĞI”
 
İnternet'in sıradan kullanıcıyla ilk buluşması neticesinde hayatımıza giren Web teknolojisi; sıradan İnternet kullanıcılarına ilk başta statik bir alan sağlamıştır. Web ile özellikle bilgiye erişim noktasındaki engeller ortadan kalkarak İnternet'e erişim olan her yerden bilgiye ulaşım sağlanabilir olmuştur. İlk aşamada Web 1.0 devreye girmiş ve statik yapılı sayfalar bir işaretleme dili olan HTML ile hayata geçmiştir. Web 1.0 teknolojisinin etkileşim noktasında eksik kalması sonucu bir sonraki aşama olan Web 2.0 devreye girmiştir. Web 2.0 ile İnternet kullanıcıları edilgen olmaktan çıkarak etken hale gelmişlerdir. Bunun için verilerin belirli bir alanda toplanması ve işlenmesi bir gereksinim ve zorunluluk arz etmiştir. Bu gereksinim için ilgili verileri toplayacak veritabanları (MySQL, SQL) ve bunları işleyecek Web 2.0 teknolojisinin gelişim sayesinde ilk etapta haber sitelerine yorum yapma şansı yakalayan, sözlük sitelerine "entry" girmek suretiyle yazı dolayımında içerik katkısı sağlayan sıradan kullanıcılar teknolojinin gelişmesi ve İnternet hızının artmasıyla birlikte video içerik de oluşturmaya başlamışlardır. Video üreten kişi (Video-logger) manasında kullanılan Vlogger kavramı Türkiye’de daha çok Youtuber olarak literatüre girmiştir. Vlogger veya bizim inceleyeceğimiz şekliyle Youtuberlik mesleği son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle genç kuşak arasında oldukça rağbet edilen bir etkinlik alanı oluşturmaya başlamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, YouTube Türkiye'de içerik üreten kanalların ürettiği içeriklerin tasnifini yaparak getirilen yenilik ve oluşan YouTube eğlence kültürü ve YouTube reklamları ve marka iş birlikleri hakkında bilgi vermeye yöneliktir. Araştırma dahilinde, Youtube Türkiye ofisinin1 Ekim 2012'de kurulmasından 21 Ağustos 2018 tarihinin sonuna kadar olan süreçte Youtube için özel üretilen Türkçe içeriklerin nitel ve nicel açıdan analizi yapılmıştır. Tasnif edilen içeriklerin her biri için Youtube Türkiye'de içerik üreten kanallardan en çok ziyaret edilen videolar araştırmaya dahil edilmiş ve çalışma kapsamında oluşan Youtube eğlence kültürüne ilişkin veriler kritik edilmiştir. Araştırmanın sonucunda en dikkat çeken olgu, Türk Youtube içerik üreticilerinin özgün olamadıkları ve bir tekrardan ibaret olacak şekilde genellikle yabancı kanalların içeriklerine benzer şekilde içerik ürettikleri görülmüştür. Bununla birlikte özellikle yeni neslin bir alternatif para kazanma ve ünlü olma mecrası olarak Youtuber mesleğini tercih ettikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Youtube, Youtube içerik, Alternatif medya, Youtube Türkiye, Youtuber, Vlogger, 1 


Keywords: