BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senem KALAÇ, Merve ÖZKAYA, Alper Cihan KONYALIOĞLU
OLUMLU HATA İKLİMİ VE ÇERÇEVE PROGRAMININ TANITILMASI
 
Olumlu hata iklimi sınıf içinde hatalara karşı hoşgörülü olmayı, onları dersin olağan ve ayrılmaz parçaları olarak görmeyi ve onlardan ders içinde yararlanmayı içermektedir. Araştırmanın amacı olumlu hata iklimini ve sınıf içinde nasıl kullanılabileceğine dair alan yazın taraması sonucu oluşturulmuş ve bazı çalışmalarda denenmiş Olumlu Hata İklimi Çerçeve Programını tanıtmaktır. Olumlu hata iklimi çerçeve programı alan yazın incelemeleri sonucu ve özel olarak Steuer ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yaptıkları çalışmadan ilham alınarak yapılan ve sınıf içi hata iklimi bileşenlerine göre oluşturulmuş bir programdır. Olumlu Hata iklimi çerçeve programı ilk defa Özkaya, Kalaç ve Konyalıoğlu 2022 yılında yaptıkları bir çalışma ile ortaya çıkmış ve yine aynı çalışmada kullanılmıştır. Program çalışma neticesinde yeniden düzenlenmiş ve üç araştırmacının ortak görüşüyle son halini almıştır. Ders kazanımlarına entegre olarak uygulanabilecek Olumlu Hata İklimi Çerçeve Programı öğretmenlerin ders içinde hatalara karşı hangi tutumları sergileyecekleri, hataları sınıf içinde öğretim aracı olarak nasıl kullanabileceklerini, öğrenci hataları karşısında nasıl dönüt sağlayabileceklerini içeren geniş bir programdır. Program öğretmenlerin davranışsal ve sözel dönütlerini ve ilişkili olduğu sınıf içi hata iklimi bileşenlerini içermektedir. Alan yazın incelemeleri öğretmenlerin hatalara karşı olumlu tutum benimsemesine rağmen onları sınıf içinde nasıl kullanacaklarını bilmediklerini ve hataları ders içinde kullanımına dair çekinceleri olduğunu göstermektedir. Olumlu Hata iklimi Çerçeve Programı öğretmenlere bu anlamda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Olumlu Hata İklimi, Çerçeve Programı, Sınıf Hata İklimi Bileşenleri 


Keywords: