BİLDİRİ DETAY

Müge YURTSEVER KILIÇGÜN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI VE KAVRAMSAL GELİŞİM DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Duyusal deneyimlerin öğrenme üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar incelendiğinde; öğrenme deneyimlerinin büyük oranda görme duyusuna yönelik olduğu görülmektedir. Görme duyusu, en temel öğrenme kanallarından biri olarak görülmektedir. Öğrenme sürecindeki görme duyusuna yönelik somut deneyimler ise öğrenimi kolaylaştıran ve öğrenilenlerin kalıcılığını artıran temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle görsel algının öğrenme üzerindeki etkisinin önemli olduğu düşünülmektedir. Görsel algılama yoluyla somut olarak deneyimlenen şeyler; geçmiş yaşantılarda var olan gerçek objelerin, sembollerin, sözlü ifadelerin ve resimlerin hatırlanarak ilişkilendirilmesine neden olur. Böylece geçmişte sahip olunanlar ile yeni karşılaşılanlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar ayırt edilir, eşleştirilir, karşılaştırılır, sıralanır, örüntülenir ve sınıflanır. Bu süreçte kavramsal gelişim ise eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu araştırma kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların görsel algı ve kavramsal gelişim durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 192 çocuktan oluşturmaktadır. Çocukların görsel algı durumlarını tespit etmeye yönelik “Frostig Görsel Algı Testi”, kavramsal gelişim durumlarını tespit etmeye yönelik ise “Kavramsal Gelişim Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okul öncesi eğitim kurumlarına devam 36-72 aylık çocuklarda cinsiyetin görsel algı ve kavramsal gelişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Çocukların yaşları artıkça görsel algı ve kavramsal gelişim puanlarının arttığı tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarına devameden 36-72 aylık çocukların görsel algı gelişiminin kavramsal gelişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Yaş, Cinsiyet, Kavramsal Gelişim, Görme Duyusu, Görsel Algı 


Keywords: