BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif SEZGİN
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞANILAN ZORBALIK
 
Zorbalık tanımlamak için geliştirilen tanım ve terimlerin çeşitliliği bulunmasına rağmen son yıllarda araştırmacılar arasında, bu tür agresif davranış türlerinin akranlara yönelik diğer saldırganlık biçimlerinden ayırt etmek için kriterlerin oluşturulması konusunda bir fikir birliği oluşmuştur. Okullarda yaşanılan zorbalık dünya çapında ciddi ve karmaşık bir durum ve problem olarak algılanmaktadır. Çocukların psikososyal gelişimleri üzerindeki olumsuz kısa ve uzun vadeli etkileri bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim, çoğu çocuğun hayatında önemli bir gelişimsel adımdır ve çocuğun ilk okul deneyimini oluşturur. Çocuğun gerçek anlamda sosyalleşmesine önemli bir derecede katkıda bulunan okul öncesi eğitim kurumuna çocuklar ilk kez öğrenci ya da birey olarak katılmaktadırlar. Dolasıyla çocuklar okul öncesi kurumunda istikrarlı bir akran grubu ve organize edilmiş grup faaliyetleri içerisinde bulunmaktadırlar. Sonuç olarak, okul öncesi eğitim kurumu ev ortamının ötesinde çocukların sosyal zorluklar yaşadıkları yerdir. Bu doğrultuda, çocukların akranlarıyla olan etkileşimleri öncelikle yetişkinler ve öğretmenler tarafından tespit edilebilir ve değerlendirilebilir. Bu nedenle, bu problemlerin erken teşhisi ve ortadan kaldırılmasıyla ergenlik ve ilerleyen yaşlarda artışları önlenir ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi sağlanabilir.Bu makalede, okul öncesi çağındaki çocuklar arasında yaşanılan zorbalık türlerine, farklı yönlerine, nedenlerine ve sonuçlarına ver verilmiştir. Literatürde okul öncesi çağındaki çocuklarda zorbalık ile ilgili son araştırma bulgularına yer verilmiştir. Okul öncesi zorbalık gelişimi, görülme sıklığı ve yaygınlığı, zorbalığa neden olan aile ve genetik faktörler, cinsiyet ve yaş, çevre ve okul faktörünün etkisi ve önleme yöntemleri ele alınmış ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zorbalık, Kurban olma, Zorba olma, Okul Öncesi Eğitim, Akran İlişkileri 


Keywords: