BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahmut ÖZGÜR
NYPE 2015 ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİNDE İNGİLİZ VE TÜRK HUKUKU’NA GÖRE ÇARTERER’LERİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ’NİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın temel konusu Türk ve İngiliz Hukuku çerçevesinde NYPE 2015 Zaman Çarteri Sözleşmesi’nde Çartererlerin sorumluluk ve yükümlülüklerinin incelenmesidir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Brincisi, Genel olarak Zaman Çarteri Sözleşmelerine Giriş, ikincisi NYPE 2015 Çarter Sözleşmesinde Çartererlerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri’nin incelenmesi ve üçüncüsü ise Sonuç Bölümü’dür. Bu çalışmamız boyunca başlıca İngiliz Deniz Ticaret Hukuku, Türk Deniz Ticaret Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku olmak üzere bir çok kaynaktan yararlanılmıştır. Bu çalışmamızda temel amacımız deniz ticareti uzman ve akademisyenlerinin NYPE 2015 Çarter Sözleşmesi bünyesinde çartererlerin sorumluluk ve yükümlülüklerine kapsamlı bir şekilde farkındalık oluşturarak dikkatini çekmek ve böylelikle çarterer ve armatör olmak üzere her iki tarafın çarter sözleşmesi bünyesinde hukuki pozisyonunu belirlemektir. Daha ötesi, bu çalışma gelecekte yapacağımız detaylı NYPE 2015 çarter sözleşmesi ve ek klozları ile ilgili araştırma ve çalışmaların bir başlangıcı niteliğinde olacaktır. Zira güncel değişken piyasa şartları ve yapılacak işin niteliği doğrultusunda Standart Sözleşme formatına bir çok ek kloz ilave yapma gereği duyulmaktadır. Hatta öyleki, ek klozlar çoğu kez Sözleşme maddelerinden daha fazla maddeyi oluşturmaktadır. Son olarak, Umarız ki bu çalışma Kuru Yük Deniz Taşımacılığı’nda yoğun bir şekilde kullanılan NYPE 2015 çarter sözleşmesi temelinde Türk Deniz Ticaret Hukuku’na bir nebze olsun katkı sağlar. Hazırlayan : Mahmut ÖZGÜR Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Danışman : Prof. Dr. Erkut ÖZKARTAL

Anahtar Kelimeler: Çartererler, NYPE 2015, Çarter Sözleşmesi, Sorumluluklar, Yükümlülükler 


Keywords: