BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Miray ÖZÖZEN DANACI, Zeynep ÇETİN
NİTELIKLI OKUL ÖNCESI EĞITIM KURUMU SEÇIMINDE ÖZEL, DEVLET VE KAMU BÜNYESINDE YER ALAN ANAOKULU VE KREŞLERIN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ile birlikte, ebeveynler ve çocuk yetiştiren bireyler açısından okul öncesi eğitim için doğru kurumun seçimi sorunsalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Günümüzde ülkemizde kamu, devlet, özel sektör olmak üzere çok çeşitli nitelikte okul öncesi eğitim kurumları bulunmaktadır. Erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim arayışında olan tüm ebeveyn ve çocuk yetiştiren kişiler, bir takım kriterler açısından değerlendirmeler yaparak anaokulu, kreş tercih etmektedirler. Ancak bu tercihin hangi kriterlere göre yapılacağına dair toplumsal bilinç henüz neredeyse hiç gelişmemiş olup buna bağlı olarak genellikle içeriğin tamamen göz ardı edildiği görsellik odaklı seçimlerin yapıldığı bilinmektedir. Araştırmada özel, kamu, devlet odaklı okul öncesi eğitim kurumlarından hangilerinin daha nitelikli olduğu, eğitsel güçleri açısından çeşitli önemli kriterler temelinde araştırılmış, incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu seçimlerin ekonomik şartlara bağlı gibi görülse de aslında ailelerin çocukları üzerindeki beklentileriyle, çocukların kazanması gereken becerilerle ve gelişim destekleriyle, yaratıcı özelliklerinin ve yeteneklerinin keşfedilmesiyle, sağlıklı, donanımlı, mutlu, kendini gerçekleştirebilen bireyler kazandırılmasını amaçlayan niteliklere sahip olması ile doğru orantı göstermesi gerekmektedir. Araştırmaya göre devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, ülkemizde okul öncesi eğitimin yeni gelişmesine rağmen bazı ufak eksiklikler dışında uluslararası örneklerine kıyasla iyi durumda olduğu, özel sektörde bulunan pek çok okul öncesi eğitim kurumunda eğitsel ve pedagojik yönden bir takım sorunların bulunduğu ortaya konmuş ve söz konusu problemlerin çözülerek özel kurumların güçlendirilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: okul öncesi, çocuk, anaokulu 


Keywords: