BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih SUCU, Şenay GÜNGÖR
NEVŞEHİR MERKEZ İLÇESİNDEN ÇEVRE İLÇELERE GÜNÜBİRLİK TURİZM ROTA ÖNERİLERİ
 
Tarih boyunca insanlığın devamlı olarak yeni şeyler keşfetme arzusu çeşitli turizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bütün dünyada turizm sektörünün göstermiş olduğu büyüme ile birlikte günümüzde turizm aktiviteleri ve turist motivasyonlarında büyük bir değişim meydana gelmiştir. Küresel rekabetin artması ile ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve siyasal değişimler turizme de farklı bir boyut kazandırmıştır. Turizmin gelişmesi hem ülke ekonomisini hem de yerel ekonomiyi canlandırması ve yaşam standartlarını artırması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte son yıllarda turistlerin de doğal ve kültürel mekanlara artan ilgisi turizm işletmeleri arasında rekabet ortamı oluşturmuştur. İşletmecilerin ürün çeşitlendirmeye yönelik çalışmaları, ulusal turizm örgütleri ve kamu yerel yönetimlerinin alternatif mekanlar oluşturma yönündeki planları “turizm rotoları” kavramını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası turizm faaliyetlerinde önemli bir konuma sahip olan, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri barındıran Nevşehir İli çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarından MapInfo Pro 2021.1, MapBasic 2021 tercih edilerek hazırlanan bu çalışmada Nevşehir Merkez İlçesi’nden çevre illere maksimum 3 saatlik mesafedeki turizm destinasyonları kategorilere ayrılarak haritalandırılmıştır. Günübirlik turistik geziler temel alındığı için maksimum varış süresi 3 saat olarak belirlenmiştir. Oluşturulan rota üzerinde yol matrisi analizlerinde yolların maksimum hız limitleri, ortalama hızları, ulaşım zamanını etkileyecek şehir içi trafik durumları ve yolların kavis durumlarıyla birlikte hesaba katılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Turizm, Nevşehir, Turizm Rotaları 


Keywords: