BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine SARIKEÇİLİ
NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMANIN BEDENSEL NESNELEŞTİRME ÜZERİNDEKİ ROLÜ
 
Narsisizm, genellikle yetki, savunmasızlık ve büyüklenmecilik yönleri ile kavramsallaştırılan davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri ele alan birtakım kişilik özelliklerini içermektedir. Narsisistik kişilik özellikleri taşıyan bireylere bakıldığında; bu kişilerin başarılarını abarttıkları, eleştirilmeye karşı hoşgörüsüz oldukları, kendini diğer kişilerden büyük gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Narsisistik kişilik özelliğine sahip kişilerin özsaygıları diğer kişilerin ilgilerinden ve beğenilerinden çok fazla etkilenmektedir. Sahip oldukları bedenleri ve insanların üzerinde nasıl bir etki bırakacakları konusu bu özellikleri taşıyan bireyler için çok önemli olmaktadır. Narsisistik kişilik özelliğine sahip kişilerin daha çok kendi bedenlerine yönelik olması açısından bedensel nesneleştirme diğer adıyla kendini nesneleştirme ile örtüşmektedir. Bedensel nesneleştirme, bireyin ne kadar önemli ve değerli olduğu toplumun dayattığı güzellik algısını karşılayan beden ölçüsüne sahip olup olmaması ile ilgili olduğunu savunmaktadır. Sahip olduğu beden, toplumun dayattığı ideal vücut ölçüsüne sahipse kişi değer göreceğini düşünmektedir. Bedensel nesneleştirmede kişinin nasıl hissettiği ve nasıl olduğu değil; bedenin nasıl olduğu, kilosu, vücut ölçüleri ve çekici olup olmaması önemlidir. Kişi oluşan bu algıyı içselleştirir, kendi bedenine yabancılaşır ve kişi sahip olduğu bedenini üçüncü bir şahsın gözünden görür yani kişi kendini bir nesne olarak görmeye başlar. Narsisistik kişilik özelliklerine sahip bireylerin de nasıl göründükleri ile ilgili çok fazla ilgili olmaları ve sosyal ilişkilerinde de fiziksel olarak görünümlerine verdikleri önem göz önüne alındığında, narsisistik özelliklere sahip kişilerin bedenlerini nesneleştirebileceği düşünülmektedir. ORCID ON: 0009-0003-6165-3953

Anahtar Kelimeler: Narsisistik Kişilik Özellikleri, Bedensel Nesneleştirme, Narsisizm, Nesneleştirme Kuramı 


Keywords: