BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun DUVARCI, Mustafa ÜNSALAN
MÜŞTERİ YORUMLARININ TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNE ETKİSİ
 
2019 yılının son aylarında Çin’de başlayıp hızlı bir şekilde Dünya geneline yayılan COVID-19 pandemisi, getirdiği hastalığın yanı sıra sosyal olaylar ve teknolojik gelişmelerde de değişikliklere neden olmuştur. Pandemi den dolayı başlayan sokağa çıkma yasakları, alışveriş tutkunları ile firmaları online alışverişe geçişini de hızlandırmıştır. Online sitelerde gerçekleşen alışverişlerde ürünün fiziksel görünümü (kalitesi, rengi, bedeni vs.) tüketiciler tarafından görünmesi mümkün olmadığı için daima bir şüpheyle yaklaşılmaktadır. Tüketiciler bu şüphelerini en aza indirmek için daha önce deneyim sahibi olmuş müşterilerin yazdıkları yorumları okumakta ve bu yorumlara fazlaca güvenmektedir. Ürünü deneyimleyen müşterilerin yorumlarının referans grup etkisi olduğu görülmektedir. Ürünle ilgili yorumların tüketicilerin satın alma süreçlerinde etkisi her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de online pazar yerlerinin fotoğrafları yorum yapabilme imkanı sunmasıdır. Böylece potansiyel müşterilerine güven vermeyi hedeflemektedirler. Bundan dolayı çalışmamızın asıl amacı online sitelerde bulunan müşteri yorumlarının ürünü satın almayı düşünen tüketicilerin şüphelerini giderilmesinde etkisinin olup olmamasının araştırılmasıdır. Araştırmanın evreni ise online sitelerde alışveriş yapmadan önce yorumları okuyan tüketicilere ulaşmaktır fakat evrene ulaşılması zor olduğu için online anket yöntemiyle tüketicilere ulaşılıp veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri toplamı sonucunda 455 adet anket analize uygun olarak cevaplanmıştır. Bu çalışma ile tüketicilerin şüphelerini gidermek için okudukları müşteri yorumlarının satın alma süreçlerine etkisi ölçülmeye çalışılarak literatüre ve uygulayıcılara katkı yapmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Şüpheciliği, Müşteri Yorumları, Online Siteler, Tüketici Davranışları 


Keywords: