BİLDİRİ DETAY

Fatih KONAK, Sema Nur KENANOĞLU
MOORA YÖNTEMİYLE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kullanılan enstrümanların çeşitliliği ve finansal piyasaların derinleşmesi hem rekabet ortamını geliştirmiş hemde piyasa katılımcılarının yatırım yelpazesini genişletmiştir. Bu minvalde bakıldığında, işletmelerin artan rekabet ortamına uyum sağlamaları için sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisinde bulunmaları gerekmektedir. İşletmelerin karar mekanizmalarını bu kapsamda, en doğru, güvenilir ve objektif kriterler ve metotlarla dizayn etmeleri büyük önem taşımaktadır. Geleneksel yöntemlerin dışında, farklı kriterleri dikkate alan modern karar verme tekniklerinin, işletmelerin durumunu daha net ortaya koyduğu iddia edilebilir. Ekonominin gelişmesi açısından en önemli aktörlerden biri olarak değerlendirilen bankacılık sektöründe farklı yapı ve amaçlar doğurultusunda organize edilen bankalar içerisinde katılım bankaları da yeralmaktadır. Katılım bankaları ticari bankalar gibi finansal aracılık hizmetleri sunmalarına rağmen, işleyiş esası olarak faizsiz sistemi benimsemiştir.Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının kendi içlerinde finansal etkinlik ve performans göstergeleri bankacılık sektörünün bu türünde karar vericiler için önem arz etmektedir. MOORA (The Multi-Objective-Optimization by Ratio Analysis Method/ Oran Analizi Temelinde Çok Amaçlı Optimizasyon Yöntemi) , farklı finansal kriteleri bir araya getirerek işletme ve paydaşları için en etkin karar verme sürecinde yol gösterici olan bir yöntemdir. Bu çalışmada, MOORA yöntemiyle 2006-2016 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları arasında performans sıralaması elde etmek amaçlanmıştır. Elde edilen çıktılara göre, katılım bankalarının yıllar içerisinde sıralamadaki konumları ile devamlılık gösteren yukarı veya aşağı yönlü hareketler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankaları, MOORA, Performans Sıralaması 


Keywords: