BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur DİKMENLİ
LOJİSTİK FAKÜLTELERİ İNTERNET SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Türkiye’nin jeopolitik konumu küresel lojistik bağlamında öne çıkmaktadır. Küreselleşmenin hız kazanması üretilmiş ve / ve de üretilecek olan mallara talebi yükseltmiş, bu durum da lojistiğin önemini arttırmıştır. Gelişmelere uyum sağlayabilmek için lojistikte yoğun teknoloji kullanımı hız kazanmıştır. İnternet kullanımının vazgeçilemez bir konumda olduğu lojistik faaliyetlerde, lojistik faaliyetlerin nasıl olması gerektiği üzerine eğitim veren / bilimsel çalışmalar yapan fakültelerin internet siteleri araştırmada incelenmiştir. Yükseköğretim kurumunda ( lisans ya da lisansüstü ) eğitim almak isteyen adayların ve adayların ailelerinin, akademik ya da idari şekilde yükseköğretim kurumunda çalışmak isteyen adayların yükseköğretim kurumu hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmelerinde kurumun internet sitesi öne çıkmaktadır. Sosyal medya kullanımın yaygınlaştığı günümüz koşullarında yükseköğretim kurumları da internet kullanımına önem vermiş ve bu sayede kendilerini tanıtabilme faaliyeti içine girmişlerdir. Bu bağlamda toplumda kurumsal imajlarına olumlu katkı yaparak tanınabilirliklerini ve tercih edilebilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Lojistik faaliyetlerde internet kullanımının artan önemimin belirtildiği çalışmada Türkiye’de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan yükseköğretime giriş sınavında, sınava giren adayların tercihlerini yapmış olduğu klavuzda, lojistik, taşımacılık, denizyolu / havayolu / sivilhavacılık işletmeciliği - yönetimi isimleri altında eğitim veren fakültelerin / yüksekokulların ( 4 yıllık ) internet siteleri incelenerek fakültelerin / yüksekokulların kendilerini nasıl tanıttıkları, hedef kitlelerini nasıl bilgilendirdikleri incelenmiştir. Araştırmada, 2018 yılı ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ üniversite tercih kılavuzunda yeralan devlet ve vakıf üniversitelerinin lojistik bölümleri seçilmiş ve seçilen bölümlerin internet siteleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Lojistik, internet kullanımı, tanıtım faaliyeti

Anahtar Kelimeler: Lojistik, İnternet Kullanımı, Tanıtım Faaliyeti 


Keywords: