BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seval ELDEN ÜRGÜP
KRİPTO PARA VE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 
Sanal piyasalarda son yıllarda yaşanan genişlemeler ve büyümeler doğrultusunda, regülasyonu yapılamayan kripto paraların rakamında yükselme gözlemlenmektedir. Bu yükselme finans dünyasının ve devletlerin odak noktası olmaya başlamaktadır. Kripto para piyasalarının süratli bir çıkışla gelişmesi ve ayrıca yaygın hale gelmesi, piyasanın düzenleyicilerini ve sorgulayıcılarını harekete geçirmiştir. Son zamanlarda kripto paralarının ne şekilde idare edileceği ve nasıl vergiye dahil edileceği mevzusunu gündeme getirmiştir. Teknolojik alanda oluşan gelişmeler pek çok dalda olduğu gibi hukuki, finansal ve ticari alanlarda da yeni trendleri etkin hale getirmektedir. Bu yeniliklerin içinde en çok göze çarpan hiç kuşkusuz “kripto para” teknolojisidir. Kripto paralar teknik açıdan; sıklıkla blok zincir olarak tabir edilen, ağ ve şebekede yer alan her bir işlemin doğruluğunun teyidine olanak sağlayan ve mevzu bahis tüm hareketlerin şifrelenmesine müstenit altyapıya sahiptir. Bu açıdan altyapısı nedeniyle dünyanın en gelişmiş para birimi olarak da nitelendirilmektedir. Her bir yerel para biriminde olduğu gibi dijital paraların da yasal bir zeminin olması beklendiğinde; henüz yasal bir zemine sahip olmayan kripto paraların, günümüzde bilinen tüm diğer itibari para kavramını tam anlamıyla karşılayamadığı söylenebilir. Kripto paralar, değişik şifreleme usulleri ile sanal cüzdanlarda bulundurulmakta olup, mali açıdan parasal değer taşımaktadır. Bu sebeple, mali açıdan değer taşıyan bir varlığın ulusal ve uluslararası tertipler ile sorgulanması ve muhasebeleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kripto paraların Dünyada ve Türkiye’de ne durumda kavramlaştırıldığı ve tanımlandığına değinilerek, muhasebe sistemine entegrasyonunun nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirilmesi gerektiği incelenmiş olup örnek bir işletme ile kripto paraların ticari faaliyetlerde nasıl yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğine yer verilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-7464-3485

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Blok Zincir, Muhasebe 


Keywords: