BİLDİRİ DETAY

Burcu İNSAL, Taşkın TAŞTEPE, Caner BAKICI, Aysel KÖKSAL AKYOL, R. Orkun AKGÜN, Okan EKİM, Merih HAZIROĞLU
KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN OKUL DIŞI ÖĞRENME DENEYİMLERİ: ANKARA VETERİNER ANATOMİ MÜZESİ ÖRNEĞİ
 
Hızla değişen dünyada eğitim, çocuklara şimdi ve gelecekte karşılarına çıkacak zorluklarla başa çıkmayı öğretmelidir. Günümüz eğitimi; eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen, yaratıcı, yeniliklere/farklılıklara saygılı, sosyal ve kültürel duyarlılığa sahip, girişimci, üretken, kendini geliştiren, ekip çalışmasına ve işbirliğine açık, iletişimi yüksek, sorumluluk sahibi, etik değerleri benimseyen kısacası 21. yüzyıl becerilerine sahip çocukların yetişmesini hedeflemektedir. Özellikle korunmaya ihtiyacı olan çocukların içinde bulundukları sosyal dezavantaj düşünüldüğünde, çocukların aldıkları eğitimle birlikte bu becerilerle erken yaşlarda tanışmalarına ve becerileri yaşam boyu gelişim sürecinde aktif bir şekilde kullanmalarına fırsat yaratılmalıdır. Çocukların 21. yüzyıl becerilerini edinecekleri eğitim, okul ortamının yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarında da gerçekleşebilir. Okul dışı öğrenme ortamlarının eğlenceli, doğal ve esnek bir yapıda olmasıyla, çocukların eğitimlerine pozitif bir katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların, okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olan Ankara Veteriner Anatomi Müzesinde aldıkları eğitime ilişkin bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Eğitimin içeriği kapsamında; evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra nesli tükenmekte olan türlere ait iskeletler, doldurulmuş hayvanlar, hayvanlara ait organ ve sistemler, hayvanların embriyonel dönemdeki halleri ile deniz canlıları, sürüngenler vb. farklı hayvan türlerinden hazırlanan örnekler üzerinden çalışmalara odaklanılmıştır. Kısacası müzede çocuklara, çevreye karşı duyarlılık oluşturmalarına fırsatlar tanıyacak çevre eğitimi verilmiştir. Çalışmada sosyal dezavantajlı çocuklar, okul dışı bir mekânda bulunarak günlük ritüellerinden uzaklaşmış; farklı teknikler kullanılarak müze gezisi öncesinde, sırasında ve sonrasında hayvanlar konusunda yaşantı yoluyla deneyimler edinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ankara Veteriner Anatomi Müzesi, Okul Dışı Öğrenme, Çevre Eğitimi 


Keywords: