BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek ÖZÇELİK HERDEM
KEMAN ÖĞRENME/ÖĞRETME SANATINDA BEYNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANMAK
 
Karmaşık bilgileri düzenlemek , öğrenilenlerin akılda kalıcı olmasını sağlamak, odaklanmayı ve yaratıcılığı artırmak, vb.gibi konular her zaman eğitimle ilgili kişi ve kurumları düşündürmüş yeni yollar bulma konusunda araştırmalara yönlendirmiştir.Beyinde bilgi akışının sağlanması yoluyla bilgilerin ve düşüncelerin birbirine bağlanmasını, dolayısı ile çok boyutlu düşünmeyi sağlayan zihin haritalama tekniği ilk defa 1960 lı yıllarda İngiliz psikolog Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. Beynin sağ ve sol lobunun birlikte kullanıldığı bu teknik, karmaşık bilgileri ve düşünceleri planlama kolaylığı sağlamakta ve akılda kalıcılığını artırmaktadır. Bu yönüyle pek çok bilimsel araştırmaya konu olan tekniğin Leonardo Da Vinci ,Sir Isaac Newton,Paganini ünlü kişilerin de kullandığı tespit edilmiştir .Bu araştırmanın amacı; müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı ve öğretimi dersi kapsamında zihinsel haritalama tekniğini kullanarak, karmaşık bilgiler içeren keman öğrenme/öğretme sürecine yönelik bilgileri yaratıcı düşünme becerileri ile geliştirebilmek , analitik bir bakış açısı ile görebilmek ve bu bağlamda öğrenci görüşlerini değerlendirmektir.Araştırmada 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Keman) Dersi alan 4.sınıf öğrencilerinden 8 öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilere keman çalmayı hiç bilmeyen bir öğrenciye keman öğretirken nasıl bir yol izleyecekleri, keman çalmaya özgü zorlukları aşmak için nasıl yöntemler kullanacakları ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu öğrencilere zihin haritalama yöntemi anlatılarak konu ile ilgili görüşlerini bu yöntemle oluşturmaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, zihin haritası tekniği sayesinde zihinde şemalaştırmanın keman öğretimi derslerinde öğrenilen teorik bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını sağladığı ve keman öğrenme sürecinde oluşturulan her bir aşamanın birbirlerine olan etkisinin ve bağlantılarının daha net olarak kavranıldığı yönünde görüşler geliştirdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi,Keman Eğitimi, Keman Öğretimi, Zihin Haritalama, Analitik Düşünme,Yaratıcı düşünme. 


Keywords: