BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Emre AVCI, Başak AYDOĞDU ÖZARPACI
İRADE TERBİYESİ (JULES PAYOT) KİTABININ EĞİTSEL AÇIDAN İNCELEMESİ
 
Bu araştırmanın amacı Fransız yazar Jules Payot’ un İrade Terbiyesi isimli kitabının eğitsel açıdan incelenerek değerlendirilmesidir. Payot bu eserinde irade eğitiminin önemini, akıl işçileri ve öğrenciler özelinde derinlemesine ele almış ve okurlara rehberlik edecek şekilde açıklamıştır. Yazar işlediği konulara verimli şekilde değinmiş, akıcı bir dil kullanarak okurların dikkatini canlı tutmayı başarmıştır. Eser eğitsel bir değer taşımakta ve bu bağlamda yol gösterici bir nitelik göstermektedir. İfade biçimi ve gösterilen örnekler günlük hayatın içinden, değindiği sorunlar ise geçmişten günümüze hemen tüm öğrencilerin karşılaştığı problemler olarak izlenmiştir. Çalışmada “Yazara göre öğrenci ve akıl işçisinde irade yitimi nedir, nasıl üstesinden gelinir?” ve “İrade eğitimi nedir, nasıl bir yol izlenmelidir?” soruları üzerinden problem durumuna kitap bağlamında cevap aranmıştır. Jules Payot kitabında asırlardır değişikliğe uğramayan istek ve temel dürtüleri, bireyin en önemli problemi olan istencin eğitilebilir bir kuvvet olduğunu ve bu güçlü istek ile iç ve dış hayata hükmedilebileceğini belirtmiştir. Kendine egemen olmayı, dıştan gelen motivasyon unsurlarını doğru algılamayı, meditasyonun ve harekete geçmenin önemini ve iradenin psikolojisini ele almıştır. Kitap “Kuramsal Bölüm” ve “Pratik Bölüm” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal Bölüm’de iradenin terbiyesiyle ilgili cesaret kırıcı ve yanlış kuramların reddi, fikirlerin irade içindeki rolü, duygusal durumların irade içindeki rolü, derin düşünme, irade terbiyesinde eylemin rolü, öğrencinin irade terbiyesinde beden sağlığının yeri gibi başlıklar ele alınmıştır. Pratik Bölüm’de ise mücadele edilecek düşmanlar: beyhude duygusallık ve şehvet, arkadaşlar ve ilişkiler, tembellerin safsataları, ders çalışma zevki gibi başlıklar incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-1361-1463

Anahtar Kelimeler: İrade Terbiyesi, Jules Payot, Doküman İncelemesi, Kitap Değerlendirmesi 


Keywords: