BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM
İNTERNETTEN TURİZM ÜRÜNÜ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde artan ve gelişen teknolojiyle beraber internetin kullanıcısı her geçen gün giderek artmaktadır. Tüketiciler ulaşımı kolay, maliyeti minimum olduğundan ve kendilerine sosyal medyada daha etkin ve fazla zaman ayırmak istediklerinden dolayı internetten kaynaklı ticaret işlemini tercih etmektedirler. Turizm endüstrisinde yer alan işletmelerin ve turistik bölgelerin tanıtılması ve dahi pazarlanmasında internet teknolojisi fazlaca büyük bir yer teşkil etmektedir. Sektördeki işletmeler için internetin gelişmesi ile beraber, işletmeler arası rekabet farklı bir boyut kazanmıştır. Bu rekabet içerisinde, işletmeler hedef kitlelerinin istek ve ihtiyaçlarına daha iyi anlamak ve yerine getirmek için internetin sağladığı fayda ve hizmetlerden faydalanmaya başlamışlardır. Araştırmanın amacı; turizm tüketicilerin çevrimiçi turizm kanallarından turizm hizmeti ve turizm ürünü satın almaya yönelik durum ve tutumların ele alınıp değerlendirilmesidir. Ayrıca araştırma kapsamında, tüketicilerin internete en çok hangi hizmet ve ürünleri satın aldığı, internette hizmet ve ürün satın alma sıklığı, internet kullanımının en fazla neler ve ne için yapıldığı, interneti öğrenme ve kullanma becerileri gibi konulara da değinilerek araştırılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, ankete katılan üniversite öğrencilerinin demografik bilgilerine ulaşmak için sorular varken, ikinci kısımda katılımcıların belirlemek amacıyla hangi hizmet ve ürünleri satın aldığı, internette hizmet ve ürün satın alma sıklığı, internet kullanımının en fazla neler ve ne için yapıldığı, interneti öğrenme ve kullanma becerileri gibi sorular vardır. Araştırma kapsamında 114 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların internet üzerinden turizm ürünlerini arayarak kolayca satın alma niyetinde oldukları anlaşılmıştır. Fakat araştırma katılımcılarının çevrimiçi turizm kanallarına güvenin olmadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Turizm Ürünü, Satın Alma Niyeti 


Keywords: