BİLDİRİ DETAY

Halil KÜÇÜKLER, M. Yavuz KONCA
İNGİLİZ ROMANINDA AİLE YANSIMALARI
 
Romanlarında “acı gerçeğin” peşinde koşan ve özellikle romantik esinli gençleri tasvir eden Stendhal, “roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır” diyerek gerçekçiliğin öncüleri arasında yerini almış, dönemin toplumsal tasvirlerine eserlerinde geniş yer vermiştir. Toplumun yaşamı aile ve aile bireylerine yansımaktadır. Ayna nasıl yansıtıyorsa, romanda toplumu ve toplum hayatını yansıtan önemli bir edebi türdür. Bu çalışmanın amacı, İngiliz romanında aile ve aile bireylerinin yaşantılarının İngiliz romanına yansımalarını ortaya çıkartmaktır. Bu yansımalar; aile ve aile bireyleri, bağlılıkları, ekonomik durumlar ve yaşantı, sevgi, kültür, eğitim, evlilik, ihanet vb pek çok alt başlıkta incelenip ortaya çıkartılıp analiz yapılacaktır. Zaman içinde, toplumdaki değişimler romana nasıl yansımıştır.arasındaki aileyi etkileyen faktörleri ve nasıl etkilediğini tartıştık. Kadına ve aileye olan bakış değişmiştir. Geleneksel aile görüşü olan kadın eve bakar; erkek dışarıda çalışır kavramı değişmiştir. Kadında çalışma hayatında yer alarak bağımsızlığını bir derece iyileştirmiştir. Ayrıca romanlarda gözlenen bir başka önemli nokta ailenin gelişen zamanla yeni şekillenmelerle yeni görüntüler çizmesidir. Her toplumda her zaman devam etmekte olan bir kurum olma özelliğini sürdürmektedir. Buna ilaveten çalıştığımız romanlarda evli çiftlerin daha mutlu olduklarını gözlemledik. Aile bireylerinin yaşantıları ilk romanlarda kendi kararlarını aile bireyleri verirken zaman içinde bu kararı kendileri aldıklarını görmekteyiz. Toplumun zaman içinde değişmesi aileye ve aile bireylerine yansımış olduğunu görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Romanı, Aile, Kadın 


Keywords: