BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Diren ÇAKMAK
HOLOKOST VE YAHUDİ ÖLÜM YÜRÜYÜŞLERİ
 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Holokost Anma Müzesi’ne ait Holokost Ansiklopedisi’ne göre, ‘Holokost’, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından, İkinci Dünya Savaşı içinde, 1941-1945 yıllarında, sistemli, bürokratik yollarla, mali açıdan devlet eli ile desteklenen bir şekilde, yaklaşık altı milyon Yahudi’nin soykırıma uğratılması olarak tanımlanır. Dünyanın en önemli Holokost tarihçilerinden olan Deborah Lipstadt, kayıt edilmiş tarihte, ilk kez bir devletin, bireylerin yaşına, cinsiyetine, bulunduğu yere, mesleğine bakmaksızın, bütün bir halkı yok etmeye çalışması ve görünürde maddesel, topraksal veya siyasal bir kazanç olmaksızın soykırım gerçekleştirmesi biçiminde ifade edilebilecek iki nedenle, Nazi Almanya’sının yürüttüğü Yahudi soykırım programının özgün olduğunu söyler. Britanyalı siyasetçi Winston Churchill, Holokost’un dünya tarihi boyunca işlenen en büyük ve en korkunç suç olduğunu ifade etmiştir. Holokost, insanlık tarihinin en büyük acısıdır. Buna rağmen, bugün dünyada Holokost inkarcılığı yükselmektedir. Holokost-inkarcı antisemitizm ile mücadelenin en iyi yöntemi, Holokost’u unutturmamaktır. 1 Kasım 2005’te, Birleşmiş Milletler tarafından, ‘27 Ocak’ tarihi, ‘Uluslararası Holokost Anma Günü’ olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de, ilk resmi törenin yapıldığı 2015’ten bugüne, her yıl, 27 Ocak’ta, Ankara’da, Holokost için resmi anma töreni düzenlenmektedir. Çalışma, üç bölümden oluşacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, Holokost öncesinde dünyadaki Yahudi nüfus dağılımına yer verilecek, ikinci bölümde Yahudi ölüm yürüyüşlerine dair ayrıntılar anlatılacak ve üçüncü bölümde Holokost-inkarcı antisemitizm ile mücadelenin gerekliliği ele alınacaktır. Çalışma, Holokost bilincinin oluşmasının önemini anlamaya imkan sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Holokost, Naziler, Holokost-inkarcı Antisemitizm 


Keywords: