BİLDİRİ DETAY

Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR
HAYAT-DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE TEKNİK KARŞILIKLAR: ÖZELLİKLERİ, BELİRLENMESİ VE MUHASEBESİ
 
Ülkemizde sigorta sözleşmeleri ile ilgili AB Direktifleri ile uyumlu olarak “Dengeleme ve erteleme” muhasebe modeli kullanılmaktadır. Bu nedenle, gelir ve giderler sözleşme süresine yayılmalıdır. Sigorta şirketi sözleşme süresi boyunca herhangi bir tarihte tazminat ödeyebilir ve peşin elde ettiği geliri de sözleşme süresine göre ertelemelidir. Ayrıca elde ettiği gelir ile giderlerinin de denkleşmesi teknik karlılık için önemlidir. Teknik karşılıkların oluşumu sadece sigorta şirketlerinde bulunan bir aktüerya ve muhasebe işlemidir. Sigorta şirketlerinin istikrarı ve ödeme kabiliyetinin etkilenmemesi için teknik rezervler oluşturulmaları zorunludur. Hayat dışı sigorta şirketleri, içinde bulundukları cari yıl içinde yazılı sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan geçmiş ve gelecekteki yükümlülüklere ilişkin teknik rezervler oluşturmak zorundadır. Hayat sigorta şirketleri, matematik karşılığı olarak adlandırılan teknik karşılıkları tesis etmek zorundadır. Teknik karşılıkların tutarının, sigortacının herhangi bir zamanda sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlerini yerine getirmesine izin verecek kadar yeterli olması gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin nakit akışının diğer işletmelere göre ters olması yani önce gelirlerin tahsil edilmesi karşılıkları önemli hele getirmektedir. Sigorta şirketlerinin, en önemli gelir kaynağı primler ve en önemli giderleri ise tazminat ödemeleridir. Gelir ve giderin oluşum zamanları, giderin boyut ve zamanının bilinememesi; sektörün riskleri vb. konular teknik karşılıkları sigortacılıkta özellikli bir konu olmasının nedenlerindendir. Bu çalışmada; hayat-dışı sigorta şirketlerinin ayırması gereken karşılıkların neler olduğu, nasıl belirlendiği ve muhasebeleştirilmesi örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: hayat dışı sigorta şirketleri, teknik karşılıklar, teknik karşılıklar muhasebesi 


Keywords: