BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şule ÖZGÜNEŞ, Aylin ZEKİOĞLU
HAMİLELİK, MENAPOZ, MENSTURASYON VE OSTEOPOROZ SÜREÇLERİNDE EGZERSİZ VE KADIN
 
Kadınlar ve erkekler arasında puberte dönemine kadar pek fark bulunmazken, puberte sonrası önemli farklılıklar görülür. Puberte sonrası oluşan bu farklılık hormonunun etkilerindendir. İskelet sistemi, kas yapısı, kassal hipertrofi, vücut yağ oranı, ısıya uyum, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sinir sistemi gibi egzersiz ve performans üzerinde etkisi olan unsurlar incelendiğinde, erkekler ve kadınlar arasında önemli farklar görünmektedir. Bu farklar avantajlar ve dezavantajlar karşımıza çıkmaktadır. Kadın ve erkek arsındaki morfolojik ve fizyolojik farklılıklar azda olsa sporda verimi önemli ölçüde etkilemektedirler. Kuvvet doğrudan kas kütlesi ile ilgilidir. Kadınlarda kas kütlesi erkeklere oranla genel olarak daha az olduğundan, kadının mutlak kuvveti de az olacaktır. Kadınlarda kuvvet antrenmanlarıyla hipertrofi pek fazla görülmese de %44 oranında kuvvet gelişimi olmaktadır. Bu genel fizyolojik farklılıkların yanı sıra, kadınlar yaşam boyunca erkeklerden ayrı olarak bazı önemli fizyolojik süreçlerden geçerler. Bu süreçler mensturasyon, hamilelik, menapoz ve osteoporoz süreçleridir. Bu süreçler de egzersiz kadınlar açısından büyük öneme sahiptir. Bu periyotlarda doğru şekilde uygulanan egzersiz, pozitif etkiler yaratarak, süreçlerin yarattığı bazı zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilir. Çalışmamızda bu süreçlerdeki kadınlar için, egzersizin yeri, önemi ve uygulama protokollerini araştırmayı hedeflemekteyiz. Bu konuya yönelik literatür taraması yapılarak, retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bulgularımıza göre, kadınların bu periyotlar süresince, belirli koşullar altında egzersiz uygulamaları, bazı olumsuzlukları ortadan kaldırarak, süreçlerdeki zorlukları azaltmakta ve pozitif etkiler göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, egzersiz, mensturasyon, hamilelik, menapoz, osteoporoz. 


Keywords: